top of page

Odpuštění je výrazem zralosti

Odpuštění je protipólem odsudku

Odsudek a odpuštění tvoří dvojici

Kdo dokáže vytvořit ve své nervové soustavě rovnováhu

bez odsudku a odpojení se od druhého,

nepotřebuje odpouštět

Kdo je spokojen s tím, že je od druhého

a všech, kteří mu tohoto člověka připomínají,

odpojen,

také nepotřebuje odpouštět

Kdo se ale chce s druhými v lásce propojit,

potřebuje vzorec vytváření rovnováhy

skrz odsudek

opustit

Dokud nemáme mentální mapy zralého člověka,

dokud nedokážeme pochopit celý kontext

dávných situací, které nám způsobily bolest,

nemůžeme odpustit

Dokud jsme nevypustili dávný traumatický náboj bezmoci

zachycený ve svém těle,

rovněž nemůžeme plně odpustit

Můžeme jen setrvat v dávném zatnutí nebo zhroucení

Životu je jedno, jakým způsobem utváříme

svou vnitřní rovnováhu

A člověk, kterému nedokážeme odpustit,

se s tím taky vyrovná a přizpůsobí se situaci, přežije

Odpuštění je něco, co prospěje nám samým

a rozvine mapy lidem okolo

Odpuštění je ve skutečnosti hluboké pochopení

a vypuštění zadržovaného náboje,

dokončení dávných obranných pohybů (včetně slov),

které jsme jako děti nemohli provést

Odpuštění je dozrání

do moudrosti a síly


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page