top of page

HASIČI = JÁDRO NAŠICH STRATEGIÍ PŘEŽITÍ, SMĚR NAŠÍ ENERGIE

Někteří z mých dlouhodobých klientů už mají vypěstováno jemné rozlišování mezi přímočarostí svrchních strategií přežití (Manažerů) a neuchopitelností hlubinných strategií (Hasičů). A tak například poznají, kdy se ocitli mimo své zaběhané strategie přežití a dotýkají se "krizového Hasiče", který je sice divný a nepříjemný, ale velmi blízko naší autentické vrstvě ("nultá" vrstva pod strategiemi přežití).


Poslední roky jsem zasvětila snaze rozřadit ono moře vjemů, kterým je náš život a vztahy do uchopitelnějších kategorií, aby je bylo možno rychleji (kvantověji) ozdravovat. Nakonec jsem vytvořila metodu kvantového přepisu Devíti bran dětství, tedy vývojových etap dítěte.


Na tento svět nepřicházíme jako nepopsaný list papíru. Základ své matrice si už přinášíme. Hlavně na základě této matrice vnímáme děje v děloze jako relativně "akorát" anebo příliš "osamělé" či příliš "zahlcující". (Všechny nepříjemné pocity se dají rozdělit na "příliš mnoho něčeho" a "příliš málo něčeho".)


Naše první obrana proti nepříjemným pocitům je čistě fyziologická, vždyť jsme v té chvíli pouze uskupením buněk, zárodkem či plodem! A tak se smrštíme, nafoukneme se, rotujeme směrem od či směrem k... a tak dále. Toto jsou pak naši Hasiči a způsob, jakým se vypořádáme s tím, že je něčeho moc či málo.


Na těchto fyziologických "tvarech a pohybech" se pak s rozvíjejícím se cítěním a myšlením postupně vytvoří pyramida emočních a mentálních Manažerů. Vycházejí z těchto původních tvarů... ale čím jsou dál od zdroje, mění se... a od plodu či miminka k desetileťáčkovi se nutkavá "rotace směrem k potřebě" může klidně změnit na "rotaci od..." (například trucování, vyvyšování se...). Smrštění se může změnit v expanzi a naopak...


Léta se zabýváme různými svými emocemi a zlozvyky, svými Manažery a manažírky, plníme jejich potřeby anebo proti jejich potřebám bojujeme... a nevíme, že dole pod nimi stále například nutkavě "smršťujeme". Nevíme, že potřebujeme v těle, ve tkáních, ve svalech, kostech... navodit stav energizované uvolněnosti a responzivnosti k okolí. Od toho se odvine nová "dálnice" povrchových strategií pro život, tentokrát skutečně propojených s tím, kdo jsme a co potřebujeme.


V nadcházejícím 9titýdenním kurzu "Jádro našich strategií přežití aneb Hasiči (SOS balíčky přežití)" budeme procházet jednotlivými energetickými matricemi Hasičů. Přikládám rychlý náčrtek. Půjde o to, začít rozpoznávat tyto stavy, uvolňovat se do nich a přepisy vytvořit základnu pro další práci s nimi. K Hasičům je těžké se cíleně dostat. Kurz, který začíná v úterý 7. května a poběží každé úterý od 17:30 - 20:30h na Zoom až do 2. července, je branou, jak své základní matrice pro přežití poznat, naučit se s nimi v klidu být a jemně je přetvářet. Setkání budou opět nahrávána a video záznamy setkání i audia přepisů k dispozici na Studentském portálu k pozdějšímu poslechu. Kurz lze absolvovat i jen ze záznamu. Pokud cítíte, že chcete být u toho, poprosím o přihlášení v registračním formuláři: https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz Cena je 10 900 Kč a je možné ji zaplatit i ve dvou či třech splátkách. První setkání je bezplatné a nezávazné.


Těším se na viděnou

Iveta

Comentários


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page