top of page

Princip fungování bezpodmínečné lásky (aneb Bezpečný vztah léčí traumata)

Když něco chcete a dáte impulz,

vytvořili jste pro druhého strukturu,

kterou může přijmout, odmítnout

anebo ji ve spolupráci s vámi proměnit

Pokud vaši rodiče nebyli dostatečně zralí,

naučili jste se pravděpodobně

impulzy od druhých

přijímat nebo odmítat, nikoliv

proměňovat je ke spokojenosti obou

Když tedy dáte impulz,

je zde velká pravděpodobnost, že ji druhý

z dětské poslušnosti „přijme“ anebo

z dětské revolty odmítne

Propojení mezi vámi nevznikne

Může ji také nadšeně přijmout,

pak se setkat s hluboko uloženými strachy

ze zklamání, následně se posílit hněvem

či upadnout do nerozhodnosti

a váš impulz odmítnout či vymlčet

To všechno se musí stát, tyto fáze

nelze přeskočit

Musíte druhému umožnit

ochránit se zvětšením vzdálenosti,

vybitím náboje,

zlhostejněním… čímkoliv, co má

ve svém rejstříku obran

Pokud proti těmto „protipohybům“

nebojujete, ztratí svou sílu i tvar

A tento člověk je zprvu dezorientovaný

a následně hledá strukturu,

které se zachytit

Pokud váš mírumilovný impulz, váš návrh

(například nabídka něčeho či návrh,

jak ve vašem vztahu něco upravit),

dál trvá a s ním i vaše bezvýhradné přijetí,

je pravděpodobné, že se druhý

nakonec této nabízené struktury zachytí

a přijme ji

Říkejme tomu třeba bezpodmínečná láska,

respekt k druhému, víra v božské načasování,

působení bezpodmínečného attachmentu…

říkejme tomu jakkoliv,

ale toto je jediný způsob, jak se mohou

bez terapií, prostě jen životem,

v bezpečném vztahu se zralým člověkem,

zhojit rány minulosti

Jak se můžeme naučit, že vztah

může vyhovovat mně i tobě


Iveta


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page