top of page

SRÁŽKA S "HASIČEM"aneb PŘECHOD NA NULTOU VRSTVU TRAUMATU

Jakmile jsme připraveni, učitel se objeví... Totéž platí pro znovu prožívání raných matric naší psychiky. Jakmile jsme připraveni a dostatečně zazdrojováni na to, abychom se potkali se svým "Vyhnánkem" (původním dětským zraněním), vypnou se všechny brzdy ("Manažeři", mentální a mentálně-emoční strategie přežití) a přijde kopaneček. Těmto kopancům, tedy nejranějším autopilotním strategiím, říkám (po vzoru zažité terminologie) "Hasiči".

 

Hasiči jsou čistě tělesné či tělesno-emoční ozvy naší psychiky. Setkání s touto "nultou vrstvou" naší psychiky (3. osou mého systému tří škál: vyhýbavá - touživá - autentická) bývá náročné. Není se čeho chytit. "Hasič" se projeví nemocí, úrazem, emoční ránou prožívanou až tělesně, těžkým propadem energie, neuchopitelnou ponurou bezesmyslností... V takové chvíli bychom se více než rádi chytli svého starého dobrého "Manažera" (mentální nebo mentálně-emoční strategie přežití) a na někoho si zanadávali, ulevili si sebelítostí, přímočaře si zanenáviděli, vrhli se do workoholičení, cvičení, zachraňování druhých a podobně. Bohužel, Hasič takovou úlevu nedovolí. Je nutné těžkým tělesno-emočním stavem projít.

 

Včera se vybourala (lehce) jedna má milá známá. Byla to srážka s hasičem. "Kopanec" v 7. měsíci nitroděložního vývoje v břiše mámy. Hasič náhle po několikaleté práci s Manažery mohl vybublat a vybublal na povrch. Tenhle kopaneček od mámy, který byl tehdy před lety jen máminou vzteklou chvilkou a nebyl mířen vůči dítěti, vytvořil strategii přežití pro Bytí s lidmi (moje kategorizace kompetencí pro život: A (Být), B (Být s lidmi), C (Dělat), D (Dělat s lidmi). Na tomto kopanečku si moje známá podvědomě vystavěla pyramidu strategií, včetně Zasloužím si trest. Nejsem hodna. Jsem špatná. Nemám tu co pohledávat. Potrestejte mě, ale nechte mě tady, u sebe... V dospělosti velmi nevýhodné pro vztahy.

 

Lidská rasa si kdysi dávno zvolila cestu být živorodá. Rodit se z matky (ne z vejce, ne odpadnutím z mateřského "stromu", ne oplodněním mimo mateřskou bytost...) a prožívat matčiny tělesné a emoční stavy v okamžiku nitroděložního splynutí jako vlastní. Či, z pohledu spojité nádoby, vnímat vše, co máma prožívá, jako namířené proti sobě.

 

Proto není vinou mámy a není osobní tragédií, že máme ony rané matrice, které vlastně nedávají žádný smysl, protože nebyly namířeny proti nám. Je to náš lidský úděl a zároveň nám naše živorodost přináší mnoho dobrého. Jsme díky ní schopni se s druhými lidmi propojit na hluboké úrovni. Vnímat jejich radost i utrpení jako vlastní. Vnímat lásku, soucit, empatii v jemných nuancích.

 

S Hasičem se ve svém životě potkají všichni. Lidé, kteří na sobě nepracují, žijí život přirozeně samospádem a časem vyčerpají všechny své vědomé strategie přežití. Lidé, kteří na sobě pracují a prokousávají se vrstvami iluzí o sobě a druhých, se někdy dostanou do 2. vrstvy nad Hasičem, tam se zaleknou a vytvoří se další okruh strategií, který jim výjimečně může vydržet až do konce, docela dobrého, života. Jiní se nezaleknou, projdou až do nulté vrstvy a když se vynoří z 1. brány, jejich život je nejen dost dobrý, ale rozšířený a prozářeně ryzí.

 

Setkat se v nulté vrstvě s první matricí svých strategií pro život je každopádně životní zážitek a může být i povznášejícím, pokud do něj vstoupíme poučeně a s podporou. Tato poznání ke mně přišla před několika týdny, a proto jsem se rozhodla vypsat 9titýdenní kurz kvantových přepisů, který odstartuje příští úterý 7. května na Zoom (každé úterý 17:30 - 20:30h). Nazvala jsem ho JÁDRO NAŠICH STRATEGIÍ PŘEŽITÍ - "HASIČI" (Autopiloti aneb SOS balíčky). Srdečně Vás na něj zvu. Přihlašovací formulář najdete zde https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz

 

Je možné se zatím přihlásit i jen na první setkání, které je nezávazné a zdarma. Je to kurz, který vyžaduje určitou míru zralosti a stresové kapacity. Pokud bych procítila, že by pro Vás v této chvíli byl vhodnější jiný balíček přepisů z mého e-shopu, ozvu se Vám osobně. Jinak jste v okamžiku vyplnění formuláře na ukázkovou lekci (či celý kurz) přihlášeni.

 

Moc se těším na setkávání a přeji krásný den :)

 

Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page