top of page

Stoupání na emoční škále (téma: Vadit druhému)

STUD: Stydím se, že ti vadím.

VINA: Cítím vinu, že ti vadím.

APATIE: Když ti vadím, propadám do apatie.

SMUTEK: Jsem smutný, že ti vadím.

STRACH: Bojím se, že ti vadím.

TOUHA: Toužím nevadit ti.

HNĚV: Zlobím se, že ti vadím.

FALEŠNÁ PÝCHA: Pohrdám tebou, když ti vadím.

……………..

ODVAHA: Dokážu snést pocit, že ti vadím.

NEUTRALITA: Neutrálně zkoumám, proč ti vadím.

OCHOTA: Jsem ochoten vidět, že máš dobré důvody, proč ti vadím.

PŘIJETÍ: Přijímám, že ti vadím.

ROZUM: Rozumím tomu, proč ti vadím.

LÁSKA: S láskou vnímám tvou bolest.

MÍR: Jsem v míru s tím, co se ti děje.

OSVÍCENÍ: V míru nazírám na situaci z obou našich perspektiv a vnímám jejich propojení.


Pořadí těchto emocí vychází z emoční škály Davida Hawkinse a stoupá od nejnižších, málo energizovaných, až k plně energizovaným a propojeným stavům. Navazují na sebe v organickém pořadí. Skutečně rozumět druhému v určité věci (ROZUM) například můžeme až tehdy, pokud jsme ošetřili nižší programy a jsme schopni v klidu přijímat (PŘIJETÍ), že druhému vadíme. Přijímat, že jsme každý jiný a vlastně tak prakticky není možné druhému ani na chvíli nevadit.


Ošetření programů se děje pomocí vybití traumatického náboje a získáním „nových map“ mentálního, emočního a tělesného prožívání.


Můžeme mít v sobě dokonce všechna tato patra programů a některé zralejší části (od odvahy nahoru), v různých poměrech. A to u jakéhokoliv tématu, například: Nejsem důležitý. Nevidí mě. Za všechno můžu já. Nemají mě rádi...


Při práci na sobě je vždy dobré ověřit všechna patra a pročistit a přepsat novou mapou celé "pole" přesvědčení.


IvetaComments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page