top of page

Vztah k sobě určuje, jaký mám vztah k tobě

Představte si Boha (coby metaforu bezpodmínečné lásky, bytosti, v jejíž přítomnosti cítíte bezpečný attachment), jak říká vaší mámě: Tvoje dítě už nemůže být lepší, než je, už nejlepší je Je v něm všechno lidství Ty. Její táta. Rodina. Rod. Společnost. A vždy se spouští to, co je aktuální v kontaktu s daným člověkem Když je s tebou, spouští se v něm to, co ty vzbuzuješ Jsi tlačítko, od kterého vede drátek na konkrétní místo, které jsi den za dnem budovala, osévala, zalévala Reakce tvého dítěte na tebe je plodem tvé práce Každá mezilidská situace je rovnicí, která má dopředu známý výsledek Závisí na stupni bezpečí a důvěry mezi dvěma lidmi Pokud ani jeden z nich není mimo trauma zónu (viz pod 200 na Hawkinsově škále), pak jsou buď oba zesláblí pod hranicí Hněvu anebo jeden energizován na patře Hněvu či Pýchy a druhý oslaben nebo spolu bojují v Hněvu či sebou vzájemně pohrdají v patře Pýchy Dokud aspoň jeden z těch dvou nepřijme zodpovědnost za své emoce, pocity, situaci… nemají šanci uniknout z tíživé gravitace traumatu Nedostanou se nad hranici Falešné pýchy, vždy je něco stáhne zase dolů a začnou znovu šplhat k hranici 199 Teprve po vykročení z trauma zóny, na patře Odvahy, tato začarovaná rovnice taje Pokud aspoň jeden z lidí vystoupá na patro Odvahy, druhý se k němu postupně zreguluje Vztah k sobě - pocit stálého bezpečí a sebeúcty, který nemůže být otřesen ani dospělým, ani dítětem, ani situací – je klíčem k Odvaze a upřímným, láskyplným vztahům

Milí přátelé, zároveň bych Vás ráda pozvala na aktuální tříměsíční kurzy, které začínají už za dva týdny. Pozvánky na ně najdete na webu na domovské stránce.
Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page