top of page

Základní princip zralé komunikace: Validace

Všecko všecičko na světě se dá prožívat

neutrálně či optimisticky

A všecko všecičko na světě se dá prožívat

pesimisticky a bolavě

Validace je potvrzení a soucítění

s negativními emocemi druhého,

a oddělení se od těchto emocí

Pokud mě například někdo kritizuje

(či mám pocit, že mě kritizuje)

a jsem schopen ponechat druhému jeho emoce

jako stav, kterým se právě teď reguluje,

můžu říct: „To musí být nepříjemné,

takhle se cítit. To chápu.“

Validací vrátím tyto emoce

zpět do sféry jejich majitele

Nezabývám se tím, že si druhý myslí,

že jeho (návykové) emoce něčím

vytvářím já,

směřuji pozornost

k samotnému prožitku emocí,

k tomu, jak se druhý cítí

Druhý může všecko všecičko

prožívat neutrálně nebo optimisticky,

jeho negace je jen program

Pokud bych se začal zabývat

konkrétním argumentem:

Co jsem udělal či neudělal,

zamlžím celou situaci a

jádro problému

„Negativistický program druhého“

zůstane neviděn, nezrcadlen

a tedy nemůže být vyřešen

Po validaci můžu navázat

dalším zrcadlením:

„Chápu, že když dělám toto,

máš tyto pocity. Jsem tvůj přítel

(muži, ženo)

a chci, abys se cítil dobře.

Co je to, co ti na dané situaci

vadí nejvíc?“

Potřebuji totiž najít

pod odsuzujícím sdělením konkrétní potřebu

- jen bezduše plnit přání druhého

jeho program neřeší

(Cítím se, že ti je domácnost jedno,

že ti na mně nezáleží, jsem na to sám,

nevážíš si mě…)

A nakonec můžu podat vysvětlení:

Aha, ty sis myslela, že když nedělám tohle,

vyjadřuju tím, že mi na tobě nezáleží…

Dovol mi ti vysvětlit, jak jsem to já vnímal

v sobě

Anebo dát alternativu:

Nevím, jestli můžu udělat přesně to,

co požaduješ, ale rád bych vymyslel

něco podobného, co ti pomůže

cítit se v této věci líp

...

Přesuneme tím fixaci druhého od toho,

"co musí být, aby se cítil dobře"

ke komunikaci, důvěře, větší flexibilitě

Namísto zlého záměru a nelásky

začne vidět, že s ním žijeme proto,

že s ním žít chceme (že to není dané, jako v dětství)

a jen často nevíme, jak se cítí

Sníh je možné vnímat

jako heboučkou nebeskou nadílku

anebo jako zárodek břečky

Nadělme si do nového roku záměr

vnímat každou situace jako příležitost

mluvit o lásce a vstřícnosti


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page