top of page

NAHRÁVKA: KVANTOVÝ IMPRINT
LÁSKA - PŘÁTELSTVÍ - SOUCIT


(CYKLUS: VYSOKÉ MAPY LIDSTVÍ)
 

První kvantový přepis z cyklu Vysoké mapy lidství. Tyto kvantové přepisy doplňují mezery (přesvědčení, koncepty, motivace), které jsme kvůli dobové či rodové nezralosti nezískali do své psychické výbavy.

Ve svých tradičních 12titýdenních kurzech jsem s klienty pracovala na ozdravění dětských a náctiletých map (sebevědomí, odolnost vůči kritice, schopnost cítit se plný a bohatý, ne prázdný a osamělý, schopnost prosadit se atd.). Cyklus Vysoké mapy lidství pokračuje v tomto úkolu do dospělosti. Témata se budou postupně dotýkat zaměření té které etapy života.

20 - 30 let

Mladá dospělost: STÁT SE SÁM SEBOU.

Vytyčování hranic, odlišování sebe od vlivu druhých.

(Nové definice lásky, přátelství, pomoci, radosti, tělesného a intimního kontaktu...).

Mnozí z nás se v rodině nenaučili základní koncepty pro přátelství, lásku a komunikaci - z důvodu autoritativní či zanedbané výchovy, či i jen vlivem doby. Proto naše vztahy nefungují či fungují jen krátce, do okamžiku, kdy se nahromadí témata, která se v našem rodu řešila dětinsky (logikou dvouleťáčka, pětileťáčka atd.). Bez přemostění dětství patrem zdravého Mladého dospělého, nedokážeme vytvářet zralé vztahy a koncepty ani ve čtyřiceti či padesáti letech.

Nahrávku "Láska - Přátelství - Soucit" je možné zakoupit níže pod tlačítkem Koupit nahrávku či rovnou zde: https://www.ivetahavlova.cz/nakup/2024_05_30_lps

30 - 40 let

Dospělost: STÁT SE AUTORITOU.

Nyní jsem to já, kdo nese zodpovědnost a musí dělat nepopulární rozhodnutí.

(témata rodičovství, znovu témata přátelství, znovu láska, znovu vnímání tělesnosti, práce jako zrcadlo toho, kým se stávám...)

40 - 50 let

Zralá dospělost: STÁT SE TÍM, KÝM SE MÁM STÁT.

Seberealizace postavená na hlubokém sebe poznání. Nalezení "své parkety" ve všech oblastech života.

50+ let

Moudrá dospělost: STÁT SE RÁDCEM.

Činím tak s respektem k životním fázím druhých, protože jsem těmito zkušenostmi již prošel.

Těším se na společné vytváření těchto globálních mentálních map, které v sobě spojí všechny zdravé ostrůvky, které jsme v průběhu života a práce na sobě získali.

Iveta

www.ivetahavlova.cz

P.S. Nahrávku doporučuji poslechnout si minimálně dvakrát s odstupem týdne. Případně i víckrát, dokud cítíte zájem, nechuť, "usínáte", nebo máte jinou emoční či tělesnou reakci. Pokud reakce přetrvává, doporučuji dokoupit si některý z přepisů na symbiotickou fázi s maminkou (zejména dojetí, smutek, nervozitu, apatii) či na fázi budování autonomie (pokud cítíte odpor, hněv, odsudek). Ráda Vám doporučím.

Na poslechy nahrávek je možné navázat Sytícím kvantovým workshopem, který pomáhá vybudovat nový energetický rámec pro dospělý život. Víkendový workshop s názvem Láska - Přátelství - Soucit se bude konat u mně v Černošicích 12. - 14.7. Detailní pozvánku najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/kopie-somatické-konstelace-a-limbický

Registrační formulář na Sytící víkendový workshop najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/nakup/2024_lps_kw

bottom of page