top of page

KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ (živý online kurz)

KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ 

28. února až 16. května 2023, vždy úterý večer 17:30 – 21h online na ZOOM.

První setkání kurzu 28. února je nezávazné a zdarma. Pokud se budete hlásit zatím jen na první setkání, zaškrtněte v přihlašovacím formuláři (viz níže v pozvánce) políčko Ukázková lekce.OBSAH KURZU:

Tento kurz je koncipován tak, aby prostřednictvím mnou vedených kvantových přepisů na buněčné úrovni postupně zaplnil deficity vývojových traumat a naprogramoval zralé, dospělé mentální mapy i energetiku těla.

Mé přepisy probíhají formou stoupání po emoční škále Davida Hawkinse – prociťuji pole problému, vybíjím traumatický náboj a integruji nové, zralé mentální mapy a energetický rámec. Zároveň účastníky naučím základy fyzické a emoční seberegulace, které budou potřebovat při přepisech.

Cílem kurzu je výrazné zlepšení sebeobrazu a nabytí zralých kompetencí pro partnerství a život.O METODĚ:

Kromě pozitivních a život podporujících zkušeností, nabereme v průběhu své životní cesty, která začíná už životem prarodičů či praprarodičů, i traumata. Když bychom si sami sebe představili jako postavičku namalovanou na papír, byla by traumátka jakýmisi zámotky, které narušují hladký běh obvodové čáry našeho těla. Jsou to překážky mezi námi a životem. A každý negativní „zdrojový zážitek“ je navíc, pro naši ochranu, obalen změkčovadly obranných strategií, která jsou jakýmsi anestetikem. A tak tento zámotek sestává z jádra a dalších vrstev. Například, pokud dítě projde negativním zdrojovým zážitkem odmítání blízkosti mámou, může se vytvořit mnoho vrstev vnitřních strategií přežití:

 

1. vrstva – strach přiblížit se a zatížit mámu, potlačování impulzu přiblížit se

2. vrstva – zmrtvění tohoto impulzu, jakási vrstva apatie a nevědění, co chci

3. vrstva – hluboký smutek, lítost, stažení se do sebe do jakéhosi „tekutého“ zhroucení

4. vrstva – zatvrdnutí, pocit podobný trucu, vědomé opakování si, že kontakt nechci

5. vrstva – výron zoufalství podbarvený hněvem, velmi prudká emoční vrstva

6. vrstva – smutek a jakási vnitřní křehkost, příprava na fragmentaci, na odštěpení traumátka, jeho vytěsnění

7. vrstva – prudký hněv, už bez uvědomění jeho příčiny. Tudíž pak člověk ve svém životě neustále vyhledává důvody, proč se zlobí. Projikuje svou bolest z dávného odmítnutí na jiné situace.

8. vrstva – zavilá nenávist, také bez uvědomění příčiny. Neustálé projikování, tedy podvědomé hledání jiných důvodů/vysvětlení své nenávisti. Zároveň si člověk neuvědomuje, že to, co cítí, je nenávist.

9. vrstva – chlad a necitelné procházení životem, s občasnými výrony sebelítosti, zoufalství, nenávisti. Člověk si neuvědomuje, že je chladný, emoce si uvědomuje jako stavy způsobené druhými. Extenzivně se zabývá druhými lidmi, které pojímá jako překážky.

10. vrstva – vlastní já je schované velmi hluboko pod těmito vrstvami. Člověk už nemá žádné reálné emoce. Vyhasly v průběhu času, obaleny jednotlivými vrstvami.

 

Tyto vrstvy jsou snahou organismu vyrovnat se s nezměnitelnou VNĚJŠÍ situací VNITŘNĚ, pomocí emocí. Emoce jsou určitým způsobem tvořenou a nasměrovanou energií, která zreguluje stres, který tělo a psychika zažívá jako důsledek odmítnutí.

 

Na těchto vrstvách je pak položena jedna, dvě či tři jakési superstruktury, vůdčí strategie pro kontakt s okolím, tedy VNĚJŠÍ strategie. Tento člověk pak může mít k dispozici postavu

- touživého Objímače, který „bezpodmínečně rozdává lásku“,

- suchého Rozjímače, který vztahy jen pozoruje, nechce je a s odstupem o nich hovoří a

- rozzuřeného Obžalovatele, který vztahy chce a nárokuje splnění svých potřeb.

K těmto jednotlivým „manažerům“ podvědomě sahá podle okolností, které ho obklopují.

 

Pokud jsme v průběhu života na některém ze svých zásadních traumátek nepracovali a naše původní zranění bylo přikryto mnoha vrstvami, pak doslova už nevíme, co nás bolí a co chceme. Pokud máme traumat víc a všechna byla takto překryta, pak jsme doslova už jen tělem bez duše a nevíme, kam a proč v životě jdeme, nemáme přístup ke svým reálným pocitům a mnoho věcí v našem životě si vykládáme chybně.

 

S těmito vrstvami traumat pracuji ve svých kurzech kvantových přepisů.V tomto běhu budeme s traumaty pracovat po skupinách ve vrstvách podle Hawkinsovy škály, kterou jsem pro naše účely přetvořila v diagram a doplnila o jednotlivé učební lekce psychiky v každé vrstvě. Viz obrázek níže. Přepisy potom budou opět dostupné pro opětovný poslech a integraci na Studentském portálu, spolu s videi z jednotlivých setkání. Kromě samotných přepisů bude součástí kurzu, jako vždy, i sada přednášek - úvodů do jednotlivých témat a blok otázek a odpovědí a mini přepisů ve Vašich soukromých tématech. Kurzu je možné se plnohodnotně zúčastnit i pouze ze záznamu, přepisy fungují stejně.ORGANIZACE SETKÁNÍ:

1) Teaser (nalaďovací cvičení) či mini přednáška.

2) Sdílení ve stálých sdílecích skupinkách.

3) Kvantový přepis 

4) Pauza na občerstvení (25 minut)

5) Blok otázek a odpovědí na jakékoliv osobní psychologické, vztahové nebo komunikační téma a mé průvodcování či mini přepis.PRÁCE S NAHRÁVKAMI:

Kurz je nahráván a nahrávky jsou k dispozici na studentském portálu. Nahrávku je potřeba si pustit několikrát, aby byl využit její plný potenciál. Postupně, jak vám bude v průběhu kurzu stoupat psychická kapacita pro zvládání kontaktu s trauma nábojem a novými mapami, se nutnost opakovaného poslechu snižuje. Přepisy už potom fungují opravdu kvantově, tedy budují nová nervová spojení i kusy nové neuronální sítě (a tudíž nový životní pocit, nová přesvědčení a sílu) velkým tempem. Kromě celkové video nahrávky (se stopáží jednotlivých kapitol) vyrábí náš tým i audio nahrávky ve formátu MP3, zvlášť pro každý přepis. Můžete si je tedy pouštět i při cestě do práce či při vaření. :)Cena je 15 600Kč a je možné ji zaplatit i ve dvou či třech splátkách.Na ukázkovou lekci či celý kurz se můžete přihlásit v tomto formuláři. https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurzPřed kurzem Vám potom pošleme odkaz na kurzovní místnost na ZOOM. Pokud nemáte aplikaci ZOOM v počítači staženou, je velmi snadno a zdarma dostupná ke stažení na internetu... Máme kvůli Covidu už mnoho zkušeností s tímto formátem kurzu a velmi dobře nám funguje.Případné dotazy poprosím na ivetahavlova@seznam.czMřížka_převodník.png
Kolo_vrstvy přepisů.jpeg
bottom of page