top of page

Vytvořila jsem vysoce účinnou metodu kvantových přepisů, kterými přemosťuji deficity v psychice a přepisuji nefunkční vzorce z dětství a dospívání. Ty v nás existují v jakýchsi vrstvách, které se navíc dotýkají (podobně jako ozubená kolečka v hodinách) dalších vzorců. Běžnými metodami je těžké je podchytit, naše vnitřní realita je obrovsky komplexní a propojená. Po létech práce s koučinkem a mnoha terapeutickými metodami jsem vytvořila tuto syntézu. Pomáhám lidem překonat jakékoliv problémy v jejich životech v tříměsíčních přepisových online kurzech. Výjimečně pořádám jednorázové večerní online přepisy... Zároveň je možné u mně zakoupit již proběhlé kurzy, včetně 12titýdenního kurzu Zralá komunikace, ve kterém je pragmatický nácvik komunikace spojen s rychlo výcvikem v emoční regulaci a jednoduchou technikou přepisu traumátek na doma. Více o mé metodě se dočtete v sekci "O MNĚ".

foto_Neurobiologický přepis.jpg


KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮDvanáctitýdenní živý online kurz, 23. ledna až 9. dubna 2024.
Na ZOOM. První setkání 23. ledna je nezávazné a bezplatné.
bottom of page