top of page

3 OSY ŽIVOTA: ZDRAVÝ, TOUŽIVÝ A VYHÝBAVÝ ATTACHMENT

12titýdenní KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ


23. ledna až 9. dubna, každé úterý 17:30 – 20h živě online na Zoom
Stále je možné se přihlásit na kurz a zpětně si poslechnout záznam z předešlého
setkání.


Nejranější události našeho života od narození do zhruba sedmi let určují, jaký typ
vztahového attachmentu se u nás vytvoří. Nejde však ale jen o naše fungování ve vztazích,
typ attachmentu určuje vše, doslova každou minutu našeho života.


V rámci výzkumu, kterému se věnuji od roku 2010 jsem se pokoušela zjednodušit pochopení
souvislostí mezi attachmentem a vztahy&seberealizací. Vyvinula jsem si trojrozměrný
model, který jsem pro účely kurzu rozdělila na tři jednoduché osy. Hawkinsovu škálu
emočních/energetických stavů jsem rozmnožila (nebo spíš rozdělila) na tři: „Vyhýbavou
osu“, „Touživou osu“ a „Zdravou osu“. V budoucnu bych ráda otevřela výcvik, ve kterém
bych chtěla lidi učit, jak s těmito škálami zacházet a dokázat do hloubky pochopit a proměnit
doslova jakoukoliv situaci.


Pro účely kurzu, který vypisuji na leden až duben 2024 budu 3 osy používat pro názorné
vysvětlování a edukaci o různých situacích ve vztazích a životě. Zároveň se můžete těšit na
kvantové přepisy, které tentokrát budou probíhat jako širokospektrální přepisy strategií
přežití na třech osách. Cílem je vytvořit tak robustní přepisy, abychom se z vyhýbavých a
touživých strategií přesunuli do zdravé zóny a uměli plynule vše v životě komunikovat a řešit
a vždy znovu obnovovat pocit smyslu, naplnění a štěstí.

 

OBSAH SETKÁNÍ

1. setkání
Vyhýbavá Euforie (70 – 99% na Vyhýbavé ose)
Nikoho nepotřebuji. Jsem vysoko nad vším. Jsem tu sám, a to mi stačí…
Vyhýbavé Obavy (29 – 70% na Vyhýbavé ose)
Nevím, jestli mi to něco dává. Mám pocit, že jsem tu navíc. Nemám, co bych k tomu dodal,
jde to mimo mě…

2. setkání
VYHÝBAVÝ ÚTLUM
(pod 29% na Vyhýbavé ose)
Budu tady čekat na vývoj událostí. Nemám možnost nic udělat. Jsem v pohodě tak či tak, je
mi to fuk…

3. setkání
TOUŽIVÁ EUFORIE
(90 – 100% na Touživé ose)
Ty jsi ten pravý. Tahle práce je ta pravá. Tohle je to pravé! To je ono! Nic se už nemůže
skazit. Nic mě/nás nemůže ohrozit…

(Pocit, že se situace vyřešila a vše půjde už jen lineárně nahoru. Tyto stavy, pokud je
nebereme s vědomím, že nic není konečné a život se stále znovu potřebuje obnovovat, i skrz
problémy, vyhoření, útlumy, momenty zklamání… přináší následně do života dramata.)

 

4. setkání
TOUŽIVÉ OBAVY (70 – 90% na Touživé ose)
Jsem sám a nevadí mi to, všechno je v pohodě, vím, že to bude lepší. Nemám se čeho bát.
Zase bude líp. Všechno se vyřeší a bude jako dřív. Že bude?
(Energie ještě nepoklesla příliš, a tak tato sebemluva zní na první poslech dobře, ale
v emoční rovině jde o vyprchávání euforie. Daný člověk se nesnaží situaci pochopit a
pracovat krok za krokem na zlepšení, dostal se do dětského programu a snaží se ukonejšit a
nevnímat vzrůstající obavy. Chybí kompetence rozpoznat problém, vnímat ho jako řešitelný,
komunikovat a konat.)

 

TOUŽIVÝ SMUTEK (23 – 70% na Touživé ose)
Nevím, co mám dělat. Jsem tak sám, nikdo mi nerozumí, nikdo mě nemá rád.

 

5. setkání

TOUŽIVÉ ZMATENÍ (0 – 23% na Touživé ose)
Nevím, co mám dělat. Všechno je marné. Všechno jsem už zkusil. Už nemůžu dál. Co se to
děje?
ZDRAVÉ STŘÍZLIVĚNÍ (0 – 7% na Zdravé ose)
Nevím, jak dál. Vypadá to, že teď nemůžu dělat nic. Zkusím se uklidnit a netlačit na to. Snad
se něco objeví a pak začnu něco dělat. (Ne: „Pak bude líp. Dopadne to dobře.“ To by bylo
TOUŽIVÉ ZMATENÍ bez orientace na řešení.)
ZDRAVÉ ODHODLÁVÁNÍ (7 – 17% na Zdravé ose)
Není to tak zlé, jak to vypadalo. Ale není to ani dobré. Nevím, co bude, ale chci dělat věci
nově, opouštím staré přístupy.
(Typická je „pragmatická blbá nálada“, ale spojená s nabíráním energie pro čin… Toto je
zásadní bod v uzdravování a je potřeba odolat nutkání ulevit si vytěsněním do vyhýbavosti či
nereálným, rozmlženým toužením.)
ZDRAVÉ SÍLENÍ (17 – 29% na Zdravé ose)
Jsem tady a zpátky nejdu! Mám právo udělat si život takový, jaký ho chci mít. Nevím, jak to
udělám, ale udělám to! Bude to dlouhé a nepříjemné, ale musím to dokázat. Pro sebe.

 

6. setkání
ZDRAVÉ HLEDÁNÍ (29 – 70% na Zdravé ose)
Můžu všechno, ale nevím, co chci. Chápu, že nic není špatně, ale bojím se, že to nebude to
ono, že mi to neudělá ten pocit, který chci. Chci, aby mi už konečně bylo dobře. Zasloužím si
to!

(Probleskuje návyk na touživé stavy a instantní odměnu.)
ZDRAVÉ EXPERIMENTOVÁNÍ (70 – 90% na Zdravé ose)
Mám se rád, ale nevím, co si se sebou počít. Můžu dělat všechno a je to spíš znepokojivé a
neuchopitelné… Dobře, tak jedno po druhém. Budeme holt zkoušet, ach ta svoboda, proč je
tak pomalá? 
(Odpadá nutkavá orientace na rychlé cíle, na okamžitou odměnu… odpadá přístup: Ukažte
mi, co mě spasí, abych to mohl udělat a bylo by hotovo.)
ZDRAVÉ SEBENAPLNĚNÍ (90 – 99,9% na Zdravé ose)
Jsem rád na světě. Každý den je jiný. Baví mě objevovat sebe skrze proud událostí. Vím, kam
jdu a zároveň se to děje samo a s radostí. Mám radost, že žiju, že jsem.


Všechny tyto strategie máme zažité pro různé oblasti svého života. Během prvních šesti
kurzovních setkání je důvěrně poznáme a pomocí přeprogramů budeme oslabovat návyk na
vyhýbavé a touživé stavy. Cílem je být schopen se většinu času v životě pohybovat na Zdravé
škále. V 7. až 12. setkání se budeme věnovat přepisům různých typových životních situací.

7. setkání

ŽÁRLIVOST: touživá a vyhýbavá verze.

(Douzdravení témat integrity těla, plnost spočinutí v sobě, 1. čakra)

8. setkání

SVOBODA: touživá a vyhýbavá verze

(Doladění témat 2. čakry)

9. setkání

ZODPOVĚDNOST: touživá a vyhýbavá verze

(Doladění témat 2. a 3. čakry)

10. setkání

OBĚŤ, SOUDCE A PACHATEL: touživá a vyhýbavá verze

(Integrace 3., 4. a 5. čakry)

11. setkání

ZACHRÁNCE: touživá a vyhýbavá verze

Nejméně „zraněná“ strategie přežití. Přepis vláken psychiky, který umožní používat svou energii pro sebe, a přesto či právě proto, mít krásné vztahy. (

Doladění témat 5. a 6. čakry)

12. setkání

ZDRAVÝ ATTACHMENT

Výchozí pozice do života (Doladění tématu 7. čakry a sladění celé psychiky)

Všechna setkávání jsou nahrávána a na Studentském portálu jsou k dispozici video nahrávky celých setkání s označenými kapitolami, dále audio nahrávky jednotlivých přepisů a další texty a výukové obrázky. Nahrávky doporučuji poslouchat opakovaně, až do vymizení "zájmu", emoční reakce či neschopnosti se soustředit.


Cena kurzu je 15 300 Kč a je možné zaplatit i ve dvou či třech splátkách. Opět také nabízím
několik bezplatných míst pro lidi v těžké životní situaci.

Cena nahrávek již proběhlého kurzu je 9 000 Kč

bottom of page