top of page

Koučink a terapie

Cesty života... prodchnuté naší touhou dát životu smysl.

Životy bytostí obdařených imaginací, inteligencí, silou ducha, vášní, citem ... kam vedou?

Často jen po kruhu. Tak důkladně jsme domestikováni, naprogramováni rodinou, školou, společností - k poslušnosti, konformitě, někdy dokonce k pocitu zahanbení ze sebe sama. Do třiceti studujeme nesprávné školy a pokoušíme se uspět v nevhodné profesi. Místo čiré radosti ze života zažíváme spíš jen okamžiky uspokojení ze splněných úkolů a úlevu ve chvilkových únicích na dovolenou, do zamilování, do naděje na úspěch.

Žijeme v závislostních vztazích a když přijdou děti, často se nenápadně otevřou stará traumata a to, co dlouho spalo uvnitř, vyvře napovrch.

 

Anebo si uvědomíme, že už nechceme žít nadějemi na budoucnost, že to hlavní už by se mělo dít teď... ale jaksi to stále nepřichází.

Cesta k sobě je náročná a přitom hluboce naplňující. Změny vnitřních postojů se odehrávají postupně a je zapotřebí spousta podpory, aby člověk nesešel z nastoupené cesty. Tato stránka nabízí vzájemně se doplňující programy pro pročištění a pozitivní přerod osobnosti. Pilířem mé práce jsou intenzivní tříměsíční kurzy. Tyto kurzy jsou vytvořeny tak, aby nastartovaly organický růst. Krok za krokem pracujeme s dětskými zraněními, hledáme svou pravou identitu, napojujeme se na zdroje, učíme se důvěřovat své síle, vnímat sami sebe, své potřeby, svá přání,příležitosti, odvažujeme se k prvním drobným změnám... a pak skočíme... do svobodného prostoru, který se před námi, jako kouzlem, otevře.

Vítejte

bottom of page