top of page

SVOBODA A SÍLA

SVOBODA A SÍLA
12titýdenní transformační kurz - dopolední, vždy 9:30 - 12:30h
(27.2. - 15.5.2018)


s využitím
technik neurolingvistického programování, neopsychoanalýzy, koučinku, meditačních technik, léčivých vizualizací, hlubinných dýchacích technik, konstelací, autohypnózy, Reichovy typologie

Jak velká a barevná je Vaše mentální mapa? Kolik je v ní prostoru pro volný pohyb a kolik vzduchu? Umožňuje Vám být spontánní? Jít vitálně za svými sny? Mít rád své tělo, lidi a uvolněně prožívat vztahy? ANEBO je obrazem zabržděnosti, určitého samospádu, váhavosti?

Podmínkou pro vstup do kurzu je ochota uznat, že vše, co se nám děje, je jen odrazem vzorců v našem nitru, většinou nevědomí. Po dvanáct úterních rán (9:30 - 12:30h) a v čase mezi nimi budete pracovat na odstranění nánosů výchovy a civilizace, naučit se vnímat a přetvářet okamžiky „zrad“ na sobě, odstraňovat z chování automatismy, pracovat s novými žádoucími vzorci myšlení a chování a napojovat se na sílící proud intuice a síly. Naše práce je zaměřena na postupnou rekonstrukci a expanzi Mapy, zejména díky propojení větší části nevědomí s naší vědomou myslí. Cílem je vytvoření smysluplného života a autentičtějších vztahů, především partnerských.

V první polovině každého setkání získáváte adresnou zpětnou vazbu k dynamice Vašeho osobního procesu a tématům, kterým čelíte. Ve druhé polovině následuje výklad k dalšímu postupnému tématu a prožitková cvičení a procesy. Mezi jednotlivými setkáními účastníci čtou krátké texty a plní malé domácí úkoly na posílení celého procesu (na témata jednotlivých týdnů – například koncept sebepojetí, sebeidealizace, projekce a externalizace, strategie přežití plynoucí z vývojových traumat, partnerská komunikace, ale máme i praktické úkoly jako například dokončení či opuštění stagnujících projektů, pročištění šatníku a domácnosti apod.). Úkoly nejsou povinné, ale pokud jsou plněny, účinnost kurzu exponenciálně roste. Zameškaná setkání se, v rámci možností, nahrazují.

První setkání kurzu je nezávazné a koná se v úterý 27.2., 9:30 - 12:30h ve Studiu Léčím sebe, Koněvova 87, Praha 1. Zvonek Studio masáže. Přijďte se podívat, nasát atmosféru a až potom se můžete rozhodnout, jestli v kurzu pokračovat.

Cena kurzu je 8200 Kč. Rezervace na první nezávazné setkání a přihlášky na kurz prosím na ivetahavlova@seznam.cz anebo 602 736 797.

bottom of page