top of page

KURZY PRO VEŘEJNOST

ZRALÉ PARTNERSKÉ VZTAHY

SVOBODA A SÍLA

12titýdenní kurz 

ZRALÁ KOMUNIKACE

12titýdenní kurz

12titýdenní kurz

Tříměsíční a delší transformační kurzy se konají v Praze. Je to 12 tříhodinových setkání anebo čtyři prodloužené víkendy. Mezi jednotlivými setkáními účastníci čtou doporučené texty, a plní domácí úkoly, které podporují a rozvíjejí transformační proces. Jsou to intenzivní kurzy a fungují jako organický proces. Procházíme vývojem, od poznání svých současných omezení a rozpouštění bloků a strachů, dávno zapomenutých traumat, programů a automatismů. Přes vytváření nových pozitivních přesvědčení a vytváření okruhu přátel a dalších zdrojů, které budou účastníky podporovat na jejich další cestě. Až k prvním krokům směrem k poslání, lásce, spojení s lidmi a se světem a ke svobodnému prožívání života.  V současné době vedu kurzy "Svoboda a síla", "Zralé partnerské vztahy" a "Zralá komunikace". 

Kratší pobytové kurzy jsou věnovány především vztahovým tématům a absolvovat je mohou, jak jednotlivci, tak páry. V uplynulých letech jsem zaměřila svou pozornost k vytvoření postupů, díky kterým mohu i ve skupinové práci vstřebat a v rámci možností pracovat s tématy jednotlivých účastníků. V rámci tříměsíčních kurzů je to jádrem mé práce, ale i na kratších pobytech věnuji velkou pozornost seznámení se s vašimi individuálními problémy.

 

Vedu víkendové kurzy Rekonstrukce attachmentu, Zralé partnerské vztahy a Zralá komunikace.

 

Denní či dvoudenní Rodové limbické konstelace.

 

Jednodenní workshop Rodového limbického přepisu (většinou v kombinaci se sesí hlubokého celostního dýchání re-birthing). Sese limbického přepisu je velmi náročná na předchozí přípravu. Člověk už potřebuje projít na své cestě mnohým, být schopen vidět, jak funguje mezigenerační výměna traumat. Přijmout, že není viníků a obětí. Pak teprve je schopen se ponořit v rámci velmi dlouhé a hluboké řízené vizualizace ke kořenům svého oddělení od rodičů a opět s nimi splynout v proudu života. Proto limbický přepis doporučuji lidem, kteří už prošli 12titýdenním kurzem.

Zaměřuji se na témata vztahů, traumat, závislostí, práci s emocemi a na formování osobní vize/poslání.

bottom of page