top of page

Flegmatik - sangvinik - cholerik - melancholik

Každá typologie vždy kulhá

Nejsme jednobarevní, vždy stejní

Jinak jednáme, když se cítíme v bezpečí,

jinak, když se bojíme trochu

a jinak, když už jsme zahnaní do kouta

Jinak si věříme a jednáme,

když nás okolí podporuje

a jinak, když nás ohrožuje

Přesto, mnohé typologie osobnosti

jsou užitečné, právě pro to,

co je zároveň jejich slabinou

Pro své zjednodušení

Umožňují na moment uchopit

onu komplexní stavbu

- bludiště zrcadel, schodišť

a zaslepených suterénů -

kterými jsou naše psychika a jednání

Prozkoumat různá vodítka

k jejímu lepšímu pochopení

...

Jednou z nejstarších typologií

jsou čtyři temperamenty

antického lékaře Galéna

Temperamenty neboli charaktery

jsou, podle mého názoru,

jen zafixovaný způsob myšlení a jednání,

který je dán

výchovou a obecně nastavením rodiny

Buď opakováním vzorů anebo

vzdorem vůči nim

Věřím, že toto je, v případě psychiky,

celá „genetika“

...

Galénovo rozdělení

se mi zdá vycházet z postoje k bezmoci,

který si dítě kdysi osvojilo

FLEGMATIK - vytěsněná bezmoc

SANGVINIK - vytěsněná bezmoc + euforie ze zdánlivě nekonečné mociCHOLERIK – uvědomované nebezpečí ztráty moci + snaha uchopit moc (snaha o obnovování hranic)

MELANCHOLIK - akutní bezmoc

...

Cokoliv, co je zafixováno,

co se stane vzorcem jednání,

mustrem, který omezuje

volné proudění života, flexibilitu,

originální uchopování životních situací

a adresnou odpověď na každou z nich

Jsme bytosti, které staví svůj život

...v horším případě

na dávných zákazech a příkazech rodičů, a

... v lepším případě, na své zkušenosti

Přesto, někde pod tím

je jakýsi základní „elektrický“ obvod,

který nese informaci o našem postoji k bezmoci

Tím je pak v obecných rysech dáno,

jak se chováme a myslíme

...

Je škoda, že se různé typologie osobnosti

používají spíš jen pro pochopení

stávajícího stavu

Jak mi třeba v klasickém MBTI pomůže

označení za introverta?

K dalšímu posunu k větší flexibilitě

bych potřeboval spíš uvědomit si,

jak mé pokusy o kontakt

kdysi přijímali nebo odmítali mí rodiče

Jestli jsem se naučil,

že být v kontaktu s druhým je slast

anebo spíš bolest

A na tom pak mohu pracovat

...

Nezavírejte se v náhledu,

že některé věci jsou dané,

dědičné, nezměnitelné

Všechno se může proměnit

Je jen potřeba důkladně pochopit

svou minulost,

přenastavit pár zrcadel

a pustit světlo do suterénů

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page