top of page

O tlaku

Je tolik důvodů, proč můžeme být ve svém životě

tak trochu bezvládní

Proč prokrastinujeme

Děláme věci s námahou, bez nadšení

Nemáme nápad, co dělat

Nevíme, proč něco dělat, jestli to opravdu chceme

Proč jsme, vnímáme, děláme... bez hlubokého prožitku

(s výjimkou euforických záležitostí)

Proč vidíme své okolí jaksi nahrubo, zběžně

Nevnímáme, co potřebuje náš domov, naše děti

anebo nemáme vůli, sílu to dělat

Nevšímáme si detailů

Nevěnujeme dostatečnou péči

rutinním či nadstandartním záležitostem

Neinvestujeme se cele do věcí, které nepřinášejí

okamžité uspokojení,

včetně odměny ve formě pozornosti nebo pochvaly,

nejlépe partnera nebo skupiny lidí

...

V rodinách, kde byli rodiče

příliš zaneprázdnění svými dramaty

Kde byli rodiče bezmyšlenkovití,

zjednodušení politikou Povelu,

Nebo kde bylo rodinné klima bez energie

či bez skutečného zájmu o dítě...

neprojde dítě procesem, ve kterém se má naučit,

jaký je smysl dělání všech těch

údajně užitečných věcí

kolem hygieny, uklízení, spolupráce

a nespojí si tyto aktivity s prožitky

vlastní zodpovědnosti, sebeúcty a síly,

a taky s pocity klidu a radosti

z harmonického fungování celku

Nevytvoří se v něm pozitivně laděný

princip svědomí a soudržnosti

Schopnost radovat se ze spolupráce nebo vlastní iniciativy

Pokud do něj rodiče neinvestovali čas,

nesdíleli s ním své znalosti, schopnosti, radosti

a nepodporovali ho, navzdory neúspěchům,

nemá ani dost inspirace, jeho obzor je chudý

a nemá taky dost sebevědomí, aby se pustil

do zajímavých činností a projektů

nebo aby je dokončil

...

Umíme pak fungovat v podstatě jen pod tlakem,

sice s nechutí

(i ta se pod silným tlakem vytrácí, pak už necítíme nic),

ale šťastní, že jsme alespoň něco dokázali udělat, dokončit

Napsala jsem „šťastní“? Pardon

Měla jsem na mysli spíš určitou úlevu, hlasité vydechnutí,

uf

...

Logicky, byť často podvědomě, si pak hledáme partnera,

který pro nás dokáže vytvořit strukturu

Lakoničtěji – který dokáže vytvořit TLAK

Bez něj prostě nedokážeme fungovat, potřebujeme ho

A pak se proti němu bouříme a zoufáme si

...

Ten, kdo ve vztahu vytváří strukturu,

ví, co chce,

co je (podle něj) potřeba udělat

a formuluje praktické požadavky na svého

méně aktivního partnera

Onen méně aktivní partner může mít sice hektický pracovní život

- tam je totiž jasné, co je potřeba dělat a existuje tu tlak

(zákazníků či nadřízených),

ale doma bývá prázdný, neinspirovaný, bez vůle

a funguje v minimalistickém režimu

Do určité míry mu povely a požadavky ulevují

od pocitu prázdnoty a bezvládnosti

a pokud s ním druhý jedná laskavě a ocení ho,

může fungovat docela dobře

Může doslova zbožňovat okamžiky, kdy cítí klidný,

zabezpečený přívod energie od strukturovaného partnera

Energie v té chvíli doslova poletuje všude kolem, věci se dějí,

vládne konstruktivní ruch, odehrávají se smysluplné aktivity,

drží se uklidňující rituály, nejsou výpadky, jemu známé pusto

...

Po čase, kdy už si na onen přívod energie zvykne

a nadále ho vědomě neoceňuje,

si může začít myslet, že touto energií disponuje i on sám

a začne se proti požadavkům partnera bouřit

a vnímat je jako urážlivé a jako zásah do své svobody

Svého partnera začne vnímat jako dominantního, agresivního

a touží být rovnocenným partnerem

Ale tím prostě není

Teprve až se případně od druhého naučí dost

- pochopením, procítěním a nápodobou

přístupu partnera k aktivitám -

a začne sám vytvářet vlastní obsah a strukturu,

může se vztah začít vyvíjet

...

Potřebuje získat stoický či dokonce pozitivní postoj

k udržovacím, rutinním aktivitám

a najít činnosti, které příjemně jeho život dále rozvíjejí

Věci, které bude dělat s potěšením pro ně samé,

ne pod tlakem či s vidinou odměny

Pak se i kolem něj začne generovat ona

ultra přitažlivá energie,

která dává životu řád i rozlet

a vytváří pocity bezpečí, klidu,

lehkosti a plnosti

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page