top of page

Rezonance

Každý známe ten pocit

S někým jsme, mluvíme, smějeme se,

všechno plyne tak hladce

Máme podobné názory, smysl pro humor,

určitou vážnost ohledně stejných témat,

navzájem si nepůsobíme ani stínek

špatného pocitu

Jsme naladěni na stejnou vlnovou délku,

rezonujeme

...

Rezonujeme se svým nejlepším kamarádem,

rezonujeme v klubu, kam léta docházíme,

rezonujeme se svými vtipnými kolegy z práce

V době zamilování, kdy nás hormony novosti

a náhlý vzestup pocitů přijetí vyšvihnou vysoko

nad náš dlouhodobý průměr sebelásky,

rezonujeme s celým světem

Pohladíme toulavou kočku, dáme peníze bezdomovci,

zasmějeme se, když nás paní v metru

dloubne deštníkem do žeber

Cítíme se pomilováníhodní, žádoucí a tím

zcela v bezpečí

Na čas odplynou pochybnosti o sobě, neklid

Ony latentně vždy přítomné obavy,

aby nás někdo nezkritizoval,

jestli jsme někoho neurazili,

jestli se na nás někdo nezlobí

Preventivní pocity viny

a krátká oprať, na které sami sebe držíme,

Nesmyslnost každodenního žití, upachtěnost,

nedůvěra k lidem

...

Najednou jsme se světem v souladu

Vnímáme jeho magii

S vděčností a okouzleností moudrých bláznů

si drobné příhody vykládáme

jako láskyplné signály, vzkazy existence

Přitom se nic nezměnilo, jen nám kdosi

vyjádřil svou náklonnost a úctu k naší jedinečnosti

a my jsme mu uvěřili

...

Jen tak „málo“ stačí, abychom žili život

v harmonii se sebou i okolím

Uvěřit, že jsme dobří takoví, jací jsme

Že jsme hodni lásky a krásného zacházení

...

Bohužel, tento program si v sobě nese málokdo

Jen nemnoho šťastných se cítí v uvolněném souladu

se sebou a tím i se svým okolím

Ne každý věří ve svou přirozenou jedinečnost

A proto se od mládí snažíme přetvořit, vylepšit

a vtěsnat se třeba do profesní krabičky,

která nám vylepší osobní kredit,

na své jemnější touhy a preference nedbáme

K tomu si nasadíme několik masek

Jsme vždy chápaví, úslužní, obětaví

udýchaní běžci s úkolníčkem

Anebo třeba intelektuálně brilantní bruslaři

kroužící své chladné verbální osmičky

těsně z dosahu intimního mezilidského kontaktu

Stále tolik plní strachu z odmítnutí,

odsouzení, zesměšnění

...

Čím více máme vnitřních psychických zranění

(o kterých často ani nevíme),

tím více věcí, činností, míst, lidí, zvířat...

které v nás probouzejí úzkost nebo hněv,

a tím menší soulad, pocit rezonance se světem

Tím více vyhýbavého nebo útočného chování,

prázdných, hluchých míst nebo střetů

Tím více zaměřování pozornosti k ohniskům

potenciálního nebezpečí či prázdných odměn

A málo či skoro žádná kapacita

pro vnímání života jako místa, kde mě milují,

kde můžu dělat cokoliv,

kde nezáleží na vnějším,

kde vše vyrůstá jen z mého vnitřního klidu

Kde vše, co mám ve svém životě

se mnou příjemně rezonuje

...

Zkontroluj si dnes, jak moc rezonuješ s tím,

co děláš pro obživu,

s kým žiješ,

kde žiješ,

jak vypadáš,

jak komunikuješ,

jak na tebe reagují lidé

Jak rezonuješ s mámou a tátou,

s partnerem,

s dětmi,

s lidmi na ulici

Jak rezonuješ s věcmi,

které se ti dějí

...

Pokud už jsi přijal sám sebe,

jsi s tím vším v souladu

Pokud v souladu nejsi,

je před tebou ještě kus cesty

Je to takhle jednoduché

Kdykoliv se přistihneš u toho,

že ti něco vadí,

hned se podívej dovnitř do sebe

a hledej zranění a strach

A poděkuj vnějšímu světu za zprávu o tom,

na čem potřebuješ pracovat

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page