top of page

Schopnost milovat

Schopnost milovat

vzniká už během nitroděložního života plodu

a krátce po porodu v oněch vzácných

a nikdy se neopakujících chvilkách

bondingu novorozeného dítěte s matkou

a rozvíjí se v prvních letech života dítěte

Pokud k tomuto sladkému přijetí

a společnému spočinutí nedojde,

nevytvoří se matrice pro pocit

klidného spočinutí, kdy je o mně

- o vše -

postaráno, kdy jsem milován

V základně člověka je místo toho

neklid, hledání,

touha po novém, vzrušujícím,

odmítání anebo apatie

...

Mimo jiné i díky industrializaci porodů

a dozvuků zpustošení rodin

druhou světovou válkou,

jsou naše mámy plné neklidu, pohybu,

zoufalého nebo rozzlobeného hledání

něčeho, co by je učinilo spokojenými,

v nejhorším případě se životem sunou

v hluboké rezignaci

...

Člověk, který nebyl na světě přijat

a vychováván v souladu s nezištnou,

a hojně tělesně projevovanou, láskou

savčích matek,

je prázdný, citově deprivovaný, ukřivděný,

ustrašený, rozzlobený, rozkymácený,

jakýmsi zcela základním způsobem v nepohodě

Pokud se pak stane matkou/otcem,

chová se jako potřebné dítě,

což je ovšem pro jejich vlastní děti

velmi těžké vidět a chápat

...

Takový rodič je na počátku

plný neurčitých nadějí na to,

že dítě ještě posílí jeho partnerský vztah

a zajistí mu lepší citové sycení

Zároveň touží po oddané lásce dítěte

a sycení od něj

Ani jedno z toho mu maličké dítě

nemůže dát,

jeho láska není mateřská,

dvě děti se prostě sytit nedokážou,

a proto o něj rodič často ztratí zájem

Dál o něj sice materiálně pečuje,

ale svou zoufalou potřebu sycení,

a tím i značnou část své pozornosti

zaměří jinam

...

Jak dítě roste, začne mít určité zdroje,

které rodiče zajímají

Dítě může rodiči nejen pomáhat

s jeho úkoly v domácnosti,

ale může mu i naslouchat,

vyjadřovat mu svou náklonnost,

přicházet s určitými podněty, inspirovat

a motivovat rodiče k životu

Deprivovaný rodič slastně vydechne

a začne dítě podporovat v tom,

aby zabralo ještě víc prostoru a,

pod jeho vedením,

vklouzlo do partnerské role

...

Léta běží a z dítěte je dospělý,

který si najde vlastního partnera

a, za předpokladu, že rodič svůj soutěživý zápas

o to, kdo je vlastně partnerem jeho dítěte

se zetěm či snachou prohraje,

přichází finální fáze

- rodič požaduje (napřímo či manipulací),

aby mu jeho dítě bylo rodičem,

pečovalo o něj, bavilo ho,

promýšlelo jeho budoucnost,

vlídně tolerovalo jakékoliv výstřelky

...

Citově deprivovaný člověk nemůže

plnohodnotně milovat

Zoufalství jeho nenaplněných potřeb

stále zlým okem Mordoru zírá

kdesi za lehkým oparem chvilkové pohody

a neumožní člověku se zastavit, uklidnit,

přestat na své potřeby preventivně myslet

Prostě nemůže milovat bez podmínek

Věřit tomu, že

„Co je dobré pro tebe, je dobré i pro mně,

protože já se už dobře cítím a cítit budu,

bez ohledu na tebe,

a chci, abys se dobře cítil i ty“

...

Šťastný je ten, kdo uvěří, že cesta naplnění

partnerem,

idea štěstí ve vztahu skrz vztah

není nosná, že je to blud

Takový člověk pak neztrácí čas toužením,

hledáním druhého

Snahou vnějškově se vylepšit, abych byl

atraktivní pro druhého, který mě zachrání

Neztrácí čas nárokováním ve vztahu

... a vydá se cestou hledání ve svém nitru

Ohledává tvary citových proláklin

ve své původní rodině

Učí se hledat cesty, jak svépomocí sytit

citové díry ve svém nitru,

tišit a konejšit své tělo i duši něžnou péčí

o sebe sama

Hledá, jak získat důvěru k lidem,

otevřít se a zůstávat otevřený

Prozkoumává možnosti napojení se

na život sám skrze tvořivost,

která je zázrak,

který máme všichni na dosah

...

Schopnost milovat není úzkostné oceňování

jednoho vyvoleného člověka,

ale schopnost den po dni naplňovat

sám sebe a z přebytků klidně rozdávat

S pocitem plynutí řekou hojnosti

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page