top of page

Stud a pocit viny


Stud ze sebe dělá ze života peklo,

vytváří v těle slabost

a ve vztazích tendenci podrobovat se

Nikdo se nerodí s pocitem studu

Myšlenku „Jsem špatný, ubohý“

jsme si vštípili v dětství

Pocit studu oslabuje, diskvalifikuje

a děsí

Proto, když ho v mezilidské interakci

pocítíme, když je v nás zažehnut,

většinou se podrobíme

Po podrobení se však

časem přichází hněv

Po hněvu provinilost

A opět stud ze sebe

… a další podrobování se

Jsou to vše sebezáchovné

strategie z dětství

Co se nám v minulosti

energeticky vyplatilo,

činíme podvědomě dál

Bojovat proti rodičům

většinou nebylo možné

Pro diskusi jsme v rodině

třeba neměli mentální mapy

A tak zbyla například jen možnost

očerňovat druhého ve své hlavě

a tím trochu vystoupat,

vyjít z paralýzy studu, nabrat energii

Bylo to ale jen chvilkové řešení

Po dočasném posílení

přišel velký propad, oslabení

Malé dítě totiž potřebuje zůstat

propojené s rodičem, čerpá z něj sílu

A tak se dítě znovu podrobilo

Stejný vzorec pak tento člověk

ale žije i v dospělosti:

podrobí se – bouchne – cítí vinu

- po ní stud – a znovu se podrobí

Pro změnu tohoto vzorce

nám chybí celé kontinenty

zdravých vzorců, správně zapojených

nervových spojení

Těch by se nám dostalo v rodině,

kde by rodiče cítili úctu sami k sobě,

k sobě navzájem i k dítěti

Překládali by dítěti, na čem je založena

vlastní hodnota, jak fungují emoce,

konflikty, hranice, motivace…

srozumitelným a laskavým způsobem

Nepoužívali by manipulační techniky

založené na studu a provinilosti

Ve své práci se zaměřuji na

úvodní načrtnutí zdravých

mentálních map, procítěných

a zakotvených v těle a emocích

Další prací doma je pak lidé

stále více propracovávají

a ukotvují

Na našich kurzech pak můžete

slyšet věty jako například:

„Kdybych mohla být tvoje ideální máma,

tehdy a tam, věděla bych,

že tvé úmysly jsou vždy čisté.

Když bys neudělal něco, o co jsem tě

požádala, věděla bych, že

buď nemáš energii

anebo mi něco důležitého ukazuješ

protestním chováním.

Věděla bych, že nejen tvůj protest,

ale i tvoje ztráta energie

může mít přímou souvislost se mnou.

S mým chováním k tobě.

A to jediné, na co bych

v takové chvíli zaměřila pozornost,

by byla ochota a snaha

ti porozumět.

Ptát se tě: Zdá se mi, že máš

málo energie a možná proto jsi

neudržel myšlenku na úklid.

Anebo tě možná něco trápí

a možná se to týká i mně – a to je

normální u lidí, kteří jsou si tak blízko

jako my dva. Chceš o tom teď mluvit

anebo potřebuješ teď prostor

pro sebe?“

Může to vypadat jako sci-fi,

přinejmenším pro ty z nás, kteří

vyrostli ve zrychlených a oploštělých

poměrech, zaměřených na funkčnost

a přežití

Takové postupy, dlouhé dialogy,

oddechové pauzy v komunikaci,

dokonce výpadek v provozu domácnosti

mohou působit až děsivě

Ale to je jen fóbie daná výchovou

Buďme odvážní a vytyčujme nové kóty,

kresleme nové vrstevnice a stavějme

malé svatyňky tam, kde se nám

povedlo se k sobě

zase o kousek přiblížit

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Nejbližší víkendové rodinné konstelace se konají 15. - 17. března (pátek od 14h, sobota 10 - 20h, neděle 10 - 16:30h). Detailní pozvánku najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/kopie-7-prav-7-identit-cyklus-4…

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page