top of page

10 principů dávání

1. DÁVEJ, POKUD TI TO DĚLÁ RADOST Ne z pocitu studu, viny nebo strachu. Ne proto, že je to povinnost nebo samozřejmost, která se vykonává rutinně a automaticky. Ať je to svátek. Pokud tě druhý o něco žádá a ty z toho nemáš radost, odmítni. Pokud ti záleží na vztahu s daným člověkem, hledejte spolu, jak danou potřebu uspokojit jinak.


2. DÁVEJ Z POCITU HOJNOSTI S pocitem vděčnosti za všechny, které máš ve svém životě a za vše, co máš a umíš. S pocitem plynutí, přetékání.


3. DÁVEJ JAKO DAR, NE „INVESTICI“ Nečekej „splátku“, materiální či vztahovou, ale klidně si dopřej odměnu v dobrém pocitu ze sebe. Není to sobectví. Pokud dáváš něco, co si druhý nevyžádal, nežádej, aby dar přijal, pokud se mu nehodí. Jen poděkuj, že daný člověk existuje, že ho máš ve svém životě. Už jen tím tě obdaroval motivací k využití svých sil.


4. DÁVEJ S POCITEM, ŽES BYL OBDAROVÁN Dávej s pocitem vděčnosti, že tě druhý poctil přijetím tvého daru. Rozhodl ses udělat radost nebo být prospěšný a „svět“ tvé volání vyslyšel.


5. DÁVEJ BEZ PODMÍNEK Dávej bez podmínek, jak má být s tvým darem naloženo. Jen tak ho druhý může dokonale začlenit do svého života, svobodný a s pocitem sebeúcty.


6. DÁVEJ VZTAHOVĚ Když obdarováváš, citlivě druhého vnímej. Dávej vztahově, nejen funkčně… Každý je nakonec tak či onak schopen naplnit své potřeby. To, co všichni hledáme, je spojení. Chceme naplňovat své potřeby s pocitem, že jsme viděni, ctěni a milováni.


7. DÁVEJ A BUĎ OTEVŘENÝ PŘIJÍMÁNÍ Dávej tak, aby měl druhý prostor obdarovat zase tebe, pokud by to chtěl. Pokud konkrétní věc, úsluhu či poctu přijmout nechceš, alespoň ji vřele oceň a poděkuj.


8. DÁVEJ JAKO ROVNÝ ROVNÉMU Hledej, chápej a tvoř rovnocennost. Nedávej z pocitu, že je druhý nesamostatný, neschopný anebo horší než ty.


9. DÁVEJ JAKO SVÁTOST Jako bys oslavoval existenci druhého. Oslavuj možnost vztahovat se.


10. DÁVEJ JAKO DAR SOBĚ Dáváním realizuj svůj potenciál a spojuj se se světem.


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page