top of page

12titýdenní kurz kvantových přepisů (přeprogram vrstev traumatu)

Ať už věříte v koncept osudu, či ne, faktem je, že něco jako osud skutečně existuje. Je dán životními příběhy lidí v rodu, ze kterého pocházíme. Je tvořen životem a pocity našich rodičů. A dovršen způsobem, kterým jsme byli počati, atmosférou a fungováním našeho „rodného domu“ v děloze mámy, naším porodem, stylem péče a výchovy, a stavem společnosti, do které jsme se narodili. A v okamžiku, kdy odrosteme z prvních dětských střevíčků a můžeme se začít aktivně podílet na utváření našeho osudu, je naše povaha a vnitřní výbava už daná. A tím je také do značné míry dáno, co se bude dít v našem životě.


Kromě pozitivních a život podporujících zkušeností, nabereme v průběhu této dlouhé cesty, která začíná životem prarodičů či praprarodičů, i traumata. Když bychom si sami sebe představili jako postavičku namalovanou na papír, byla by traumátka jakýmisi zámotky, které narušují hladký běh obvodové čáry našeho těla. Jsou to překážky mezi námi a životem. A každý negativní „zdrojový zážitek“ je navíc, pro naši ochranu, obalen změkčovadly obranných strategií, která jsou jakýmsi anestetikem. A tak tento zámotek sestává z jádra a dalších vrstev. Například, pokud dítě projde negativním zdrojovým zážitkem odmítání blízkosti mámou, může se vytvořit mnoho vrstev vnitřních strategií přežití:


1. vrstva – strach přiblížit se a zatížit mámu, potlačování impulzu přiblížit se

2. vrstva – zmrtvění tohoto impulzu, jakási vrstva apatie a nevědění, co chci

3. vrstva – hluboký smutek, lítost, stažení se do sebe do jakéhosi „tekutého“ zhroucení

4. vrstva – zatvrdnutí, pocit podobný trucu, vědomé opakování si, že kontakt nechci

5. vrstva – výron zoufalství podbarvený hněvem, velmi prudká emoční vrstva

6. vrstva – smutek a jakási vnitřní křehkost, příprava na fragmentaci, na odštěpení traumátka, jeho vytěsnění

7. vrstva – prudký hněv, už bez uvědomění jeho příčiny. Tudíž pak člověk ve svém životě neustále vyhledává důvody, proč se zlobí. Projikuje svou bolest z dávného odmítnutí na jiné situace.

8. vrstva – zavilá nenávist, také bez uvědomění příčiny. Neustálé projikování, tedy podvědomé hledání jiných důvodů/vysvětlení své nenávisti. Zároveň si člověk neuvědomuje, že to, co cítí, je nenávist.

9. vrstva – chlad a necitelné procházení životem, s občasnými výrony sebelítosti, zoufalství, nenávisti. Člověk si neuvědomuje, že je chladný, emoce si uvědomuje jako stavy způsobené druhými. Extenzivně se zabývá druhými lidmi, které pojímá jako překážky.

10. vrstva – vlastní já je schované velmi hluboko pod těmito vrstvami. Člověk už nemá žádné reálné emoce. Vyhasly v průběhu času, obaleny jednotlivými vrstvami.


Tyto vrstvy jsou snahou organismu vyrovnat se s nezměnitelnou VNĚJŠÍ situací VNITŘNĚ, pomocí emocí. Emoce jsou určitým způsobem tvořenou a nasměrovanou energií, která zreguluje stres, který tělo a psychika zažívá jako důsledek odmítnutí.


Na těchto vrstvách je pak položena jedna, dvě či tři jakési superstruktury, vůdčí strategie pro kontakt s okolím, tedy VNĚJŠÍ strategie. Tento člověk pak může mít k dispozici postavu

- touživého Objímače, který „bezpodmínečně rozdává lásku“,

- suchého Rozjímače, který vztahy jen pozoruje, nechce je a s odstupem o nich hovoří a

- rozzuřeného Obžalovatele, který vztahy chce a nárokuje splnění svých potřeb.

K těmto jednotlivým „manažerům“ podvědomě sahá podle okolností, které ho obklopují.


Pokud jsme v průběhu života na některém ze svých zásadních traumátek nepracovali a naše původní zranění bylo přikryto mnoha vrstvami, pak doslova už nevíme, co nás bolí a co chceme. Pokud máme traumat víc a všechna byla takto překryta, pak jsme doslova už jen tělem bez duše a nevíme, kam a proč v životě jdeme, nemáme přístup ke svým reálným pocitům a mnoho věcí v našem životě si vykládáme chybně.


S těmito vrstvami traumat, a tím s výraznou změnou našich životů, našeho "osudu", pracuji ve svých kurzech kvantových přepisů. Tímto Vás zvu na ukázkovou lekci dalšího běhu tohoto online kurzu. V tomto běhu budeme s traumaty pracovat po skupinách ve vrstvách podle Hawkinsovy škály, kterou jsem pro naše účely přetvořila v diagram a doplnila o jednotlivé učební lekce psychiky v každé vrstvě. Viz obrázek níže. Přepisy potom budou opět dostupné pro opětovný poslech a integraci na Studentském portálu, spolu s videi z jednotlivých setkání. Kromě samotných přepisů bude součástí kurzu, jako vždy, i sada přednášek - úvodů do jednotlivých témat a blok otázek a odpovědí a mini přepisů ve Vašich soukromých tématech. Kurzu je možné se plnohodnotně zúčastnit i pouze ze záznamu, přepisy fungují stejně.


Bezplatná ukázková lekce se koná příští úterý 21. února 2023, 17:30 – 21h na Zoom. Kurz pak poběží 28. února až 16. května, vždy 17:30 – 21h na Zoom. Cena kurzu je 15 600Kč a je možné ji zaplatit i postupně až na tři splátky. Na ukázkovou lekci či celý kurz se můžete přihlásit v tomto formuláři. https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz


Krásný den


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page