top of page

Strach z blízkosti

Proč mě sám od sebe nevezmeš za ruku?

Kolem pasu?

Proč mě nepolíbíš?

Proč mi nikdy neřekneš, že mě máš rád?

Proč uhýbáš pohledem?

Proč se vyhýbáš blízkosti? Proč ji obracíš ve vtip?

...

Já to nedělám

Neumím to

Je mi to nepříjemné

Pořád něco máš

A proč si myslíš, že pro tebe dělám ... to a to?

To je nic?

...

Jsou rodiny, kde se city nepěstují,

protože na ně nebyla kapacita

Prarodiče možná pocházeli z chudých poměrů,

bojovalo se o holé přežití,

příliš mnoho dětí, předčasná úmrtí,

únava, přetížení, obavy

- dřelo se - tdn tdn - jako když vlak jede a jede,

spočinutí a city byly luxus

A jejich děti, naši rodiče,

stále, setrvačně, jedou po stejné koleji

...

Jsou rodiny, kde se city nepěstují,

protože se našim předkům stala křivda

Rodiče je neměli rádi

anebo preferovali jiného sourozence,

byli na ně tvrdí, kritičtí, týrali je,

někoho provdali,

někdo nemohl na školu

Pocit křivdy působí pocit,

že jsem sám nedostal dost,

to, na co jsem měl právo

Nepřeje štědrosti, působí tvrdost

Tvrdost plodí strach

Odmítnutí plodí rezignaci

Srdce se uzavírají

...

Ten, kdo byl znovu a znovu odmítnut

už se znovu o kontakt nepokouší

Proč by si nabíhal na další citový

„kopanec do žeber“?

Takový člověk už city nejen neprojevuje,

může si jejich projevy u jiných i ošklivit,

dokonce mít nepříjemné pocity,

je-li sám jejich příjemcem

Blízkost je pro něj buď úplně neznámá

nebo těsně sousedí s (třeba otcovým) týráním

Anebo je nebezpečná prostě proto,

že může být kdykoliv odejmuta

- tak jako ji jednu chvíli dali a potom

na dlouho nebo na vždy odejmuli rodiče

(stále znovu vídám případy dětí

odložených na výchovu k prarodičům,

děti oddělené od ostatních sourozenců

a poslané na internát, zatímco rodina

odjíždí do zahraničí,

děti, které přišly o otce a potom i o matku,

která se přimkla k novému manželovi,

který dítě nesnášel a podobně)

...

Člověk, kterého maminka nelíbala,

nehladila, nešeptala slůvka,

nehleděla s úsměvem dlouze do očí,

to prostě neumí, nezná to

Člověk, jehož maminka byla proměnlivá,

nespolehlivá a působila mu

dlouhá období agónie odejmutím pozornosti

nebo jejím přesunutím jinam,

už nevěří a nechce se znovu

vystavit bolesti

Vzít druhého za ruku

mu může způsobit trýznivá muka obav,

že druhý ruku odtáhne anebo

že ji sice neodtáhne, ale že jeho dotyk

jen strpí, že mu nepůsobí radost

Bojí se oddat, věřit, být zranitelný

...

Umožnit takovému člověku, aby začal věřit,

je jako vykřesat důvěru v pejskovi z útulku

- jen asi tak 100x těžší

Lidská mysl je komplikovaná, vynalézavá,

ultra nedůvěřivá

Tento člověk často potřebuje jaksi vůbec

do hloubky pochopit to, co nikdy neznal

anebo dávno vytěsnil

- účel dotyků, blízkosti, smysl toho všeho

Pochopit, že pod provozní hladinou života,

pod prací, péčí

a organizačním nebo společenským rozhovorem,

může být i jemnější rovina spolubytí

- jemný úsměv beze slov, sdílení tepla a tepu

Potřebuje se naučit uvolnit natolik, aby měl požitek

ze spočinutí v objetí, procítěného pohledu

A pak to všechno teprve může začít zkoušet

...

Bude se u toho hodně bát,

cukat dopředu a dozadu,

zařadí rychlost a pak zase zpátečku

Může vyvažovat chvilky citu

neobvyklou hrubostí, lhostejností

... ale přesto jít pomalu stále dopředu

...

Pro druhého je to zkouška trpělivosti,

víry, odvahy

Je potřeba spousta motivace

(ať už je založená zdravě na pochopení

nebo nezdravě položená v závislosti),

aby to partner takového člověka vydržel

Ale viděla jsem pár takových proměn

- u psů i lidí -

a být svědkem pomalého zrození jemnosti,

dívat se do očí plných bolesti, strachu,

ale už i vlastní křehkosti a zranitelnosti,

kterou vám někdo dává všanc,

je stejně nádherné a zavazující,

jako dívat se do nevinných očí

novorozeného dítěte

Přeji vám hodně síly a odvahy

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page