top of page

Znovu o romantické lásce

Po delším čase se mně dnes někdo zeptal

na romantickou lásku

Jestli se jí opravdu musíme vzdát

...

Co pro vás znamená romantická láska?

Možná vybičované pocity

Vzájemné zbožňování

Pocity štěstí a lehkosti? Závrati?

Vědomí, že mě někdo skvělý oceňuje

Dny vykolejené z monotónnosti

Pocit přílivu kreativních sil a odvážných myšlenek

Rytířský román (čestný muž a šlechtic, který udělá nemožné

ve jménu milované a ctěné ženy)

smísený s kapkou bohémství a Hollywoodských scenérií

La Dolce Vita

...

Vypjaté pozitivní pocity

ale většinou přicházejí jen po prožitém nedostatku

Čím méně si věřím,

čím méně mám pocit, že mě lidé milují,

čím méně uspokojivý můj život je,

tím větší tendenci mám toužit

po spásném řešení

Zamilování a romantická láska

má být kouzelnou pilulkou:

„Teď už bude všechno jiné!“

...

Udržovat atmosféru romantické lásky

ale dá, po chvíli, dost práce

Některé věci začínají vadit a je potřeba je přehlížet,

jiné už člověka nenaplňují na sto procent

Všechno končí ve chvíli,

kdy mě partner přestane nekriticky přijímat

anebo když si, po vyprchání endorfinů,

opět sáhnu na svou vnitřní prázdnotu

...

Chápu a znám tu touhu po úlevě,

touhu hodit všechno za hlavu a chvíli

si jen tak plout

Tak ale život nefunguje

Neexistuje diskontinuita,

nějaká pevná čára, předěl

Pokud jsem se necítil ve svém životě skvěle

před zamilováním,

po čase se znovu vrátím, kde jsem přestal

a budu postupovat organicky kontinuálně dál

...

Neusilujme o romantickou lásku,

o velkou endorfinovou jízdu za každou cenu

Buďme od začátku zcela pravdiví, ve všem,

i když to třeba trochu ochladí atmosféru

Začněme z bodu, kde reálně jsme

a společně postupujme nahoru

Jeden muž mi dnes řekl:

„Nejvíc mě dostanou komplikace,

které nečekám“

Poznejme sami sebe, buďme co nejvíce vědomí,

abychom mohli partnera upozornit

na naše citlivá místa

a požádat ho o pochopení a pomoc

A neodkládejme na později rozhovor o tom,

které věci neladí zase nám

...

Věřím v lásku a vztah plný vděčnosti

Ve vztah dvou vědomých lidí,

kteří už nechtějí čirou romanci

Kteří vědí, jaký je to dar potkat člověka,

který se hlásí ke svým démonům

a je ochoten ustát ty moje

... pokud na to zrovna bude mít sílu

Nebude pro mně hrát ideál a nedá mi

tolik prostoru pro zbožňování

... a následný pád

V takovém vztahu bude zřejmě

mít své místo i řád,

život bude dál pokračovat i ve své dosavadní ose

Nebudou to jen úlety do světa fantazie

a našich nesplněných

dětských či mladických snů

Budou v něm mít místo i těžkosti,

společné překonávání špatných pocitů,

které nám „způsobil“ (sešlápnul spouštěč) ten druhý

...

Věřím v oddanost

pociťovanou v jakémsi realistickém,

přitom však něžném a vděčném tónu

Věřím v moudrost našich těl,

pokud ji nepřehluší komplexy a zájmy mysli

Věřím v uzemňující pocit, že jsem na správném místě

a jsem ochotný překonávat překážky

A věřím, že po čase se v takovém "neromantickém" vztahu

můžeme ocitnout v bodě, kdy se ohlédneme

a uvidíme ten obrovský kus cesty, který jsme spolu ušli

ve srovnání s našimi romancemi minulosti

Dojetí a láska, kterou v té chvíli pocítíme,

v sobě mohou mít až romantický nádech ☺

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page