top of page

Barbarské vztahy

Je všeobecně známo, že barbaři

raději válku, než obchod

Obchodování je spolupráce

Vyžaduje určité

sebevědomí ke smlouvání,

komunikaci rovného s rovným,

budování důvěry

Na to je barbar příliš

nesebevědomý, nedůvěřivý, netrpělivý

Až když jsme prošli určitým vývojem

jsme schopni ctít sebe i partnera

a spolupracovat

...

Barbar je trochu jako dítě

Chce si vzít i to, co není jeho

Chce to hned

a věci, kterým nerozumí ničí

Někdy ničí i jen z přetlaku zlosti,

nebo síly, kterou neumí

vyjádřit konstruktivněji

...

Naše dětská zranění

- lekce, které rodiče nezvládli -

způsobují, že v určitých ohledech

nedospějeme

Zůstaneme vězet v dětské závislosti,

v pocitech svázanosti,

nekompetence,

ohrožení

Jsme děti a v partnerských vztazích

se chováme jako barbaři

...

Něco chceme a druhý nám to musí dát!

Nezajímáme se o to, kdo je on

O jeho kulturu, o jeho svébytný

způsob myšlení a cítění,

který vzniknul za mnoho desetiletí

reálných zkušeností

a v jeho světě dává ten největší smysl

Pokud je v rozporu s naším prožíváním,

s naší strategií přežití,

musí být zničen,

nahrazen novým Řádem,

tím naším

...

Někdy nás dokonce zlobí,

když druhý něco má nebo se baví

„Moje!“ říká barbar

Barbara štvou i chytré řečičky

anebo i jen klidná odpověď

na jeho rozzlobené dotírání

Cítí pak vlastně svoji dětskost

Chce druhého vtáhnout do hádky

a pak jednoduše bodnout,

jaképak copak

Hledá jednoduchá řešení

- prostě dělej, co ti říkám

a všechno bude ok

...

Barbar může klidně přepínat

mezi dobyvačností

a extrémní mazlivostí

Vždyť je dítě a to se mění

z minuty na minutu

...

Někteří barbaři si uvědomují

svou méněcennost a strach,

jiní o svých komplexech a úzkosti

ani nevědí

...

Jediné, v co může barbar doufat,

je, že najde pána

(průraznějšího barbara)

anebo podřízenou oběť,

(ustrašenějšího barbara),

která ho bude poslouchat a sytit,

- ovšem i oběť si bude myslet,

že má právo partnera změnit

Kdo není ukotven sám v sobě,

toho jinakost zraňuje

Barbar nemůže žít s druhým

v rovnocenném svazku

dvou respektujících se lidí

...

Vztah je spolupráce dvou lidí

z odlišných kultur

Snaha Řeka a Peršana

smysluplně směnit své zboží

Snaha zjistit, jestli tu vůbec

prostor pro směnu je,

ne hladová snaha mít, dobýt

a přinést si domů přístroj,

který nedokážu a nechci

pochopit

...

Pokud se rozhodnu,

že skutečně chci

svého Peršana,

musím ctít jeho cizokrajné návyky,

jeho citlivá místa

a ne po něm šlapat v botách

Musím být schopen myslet

na potřeby druhého

stejně často jako na ty své

a hledat cesty, jak můžeme

být spokojení oba

...

Kdo z vás myslí každý den

aspoň chvíli

na pocity a potřeby,

které leží skryty

pod partnerovým

neakceptovatelným

chováním?

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page