top of page

Nespavost

Snad všichni to známe

Ležíš, spánek nepřichází a něco v tobě

začíná panikařit

Vypadá to, jako bys ztratil recept

na usínání, snažíš se sám sebe přechytračit

UDĚLAT usnutí,

ale nejde to a něco v tobě zapochybuje,

jestli jsi toho ještě schopen, jestli

ještě kdy usneš

...

Neschopnost usnout vždy značí jediné:

Můj život není v pořádku,

je tu něco, co jsem nevyřešil

Nemůžu přestat, dokud nedojdu k řešení

Případně:

Jsem v nebezpečí, musím zůstat na stráži

Anebo taky:

Jsem v euforii, právě jsem nalezl

zdánlivě zázračné řešení na svůj život

anebo alespoň vysoce opojnou náplast

(v podobě zamilování, nového projektu,

přestěhování, daleké cesty a podobně)

Už nechci být v tomto okamžiku,

chci být v oné budoucnosti, bdím,

představuji si

...

Ve většině případů je ale za nespaním

strach

Ono nezralé, dětské, místečko v nás,

které ustrnulo v bezmoci, se bojí opuštění,

fyzické újmy, ponížení, ztráty hodnoty,

zotročení...

Opuštění vede ke ztrátě zdrojů pro život

Fyzické napadání může vygradovat

ve fyzické zničení

Zotročení by mohlo vyústit v naprostou

ztrátu sebe samého, což je v podstatě

jen jemnější forma smrti

Kdykoliv je zranění opravdu rané,

je tu podvědomě i strach

z ukončení existence

...

Když nás něco v životě retraumatizuje

(akutně připomene ony staré strachy)

anebo když jsme v prostředí,

kde jsme retraumatizováni trvale,

vnímáme nebezpečí a bezmoc

Přes den tyto pocity můžeme přehlušit,

když ale ulehneme, zjistíme, že jsme

v napětí a uvolnění nepřichází

Náš strážce, ego, totiž horečně kombinuje,

hledá, jak utišit psychiku, hledá východisko

...

Pokud je ale ohrožení příliš mnoho

či z mnoha stran,

zůstávají neřešitelné konflikty

Strach z opuštění stojí proti

strachu z blízkosti

Strach ze ztráty sama sebe stojí proti

strachu ze ztráty druhého

Není možné naplnit jednu potřebu,

utišit jeden strach, aniž by se

podpálil jiný stoh strachu

Popřípadě zcela chybí v mentální mapě

koncept bezpečí (dítě nikdy nedostalo

lásku, pocit bezpečí a stability,

nemůže spočinout, nikdy nad ním nikdo

láskyplně nebděl)

...

Deprese či mánie

Situace je neřešitelná, versus

jupí, už brzy se vše změní!

Obě situace jsou stejné

Nepřijímám tento moment,

svůj život, jaký je

...

Je těžké nahlédnout anomálie

své vlastní mentální mapy

Dítě, které celý život prožilo s vlky

anebo žije s rodiči v pustině

v gigantické láhvi od octa,

nebude schopno vidět, že

jeho rodiče nejsou úplně normální

či jejich dům není tak úplně klasický

Objevit, že není v pořádku něco,

co tu bylo celý můj život, je tak těžké

Děti taky volají na Linku bezpečí,

až když jim jde o život, protože nechápou,

že výhrůžky, vydírání, fyzické tresty,

nejsou normální

...

Přesto, pokud trpíme nespavostí,

musíme své strachy a vnitřní konflikty hledat

S pomocí odborníků na lidskou psychiku

Čtením knih o dynamikách rodinných systémů,

Pozorováním svého okolí a rozšiřováním

své mentální mapy

A pak dopravit hluboko do své psychiky

depeši se zprávou, že už nejsme děti

a žádné skutečné nebezpečí nám nehrozí

Že se můžeme svobodně rozhodovat,

že situace, které nás trápily, mají řešení

- protože i kdyby se od nás nějaký člověk

opravdu odvrátil, rozzlobil se anebo

nás dokonce opustil, svět se nezboří

Máme své vlastní zdroje

...

Kousek po kousku se materiálně i citově

stavět na vlastní nohy

Až přijde den, kdy skoro ani nestačíš dolehnout

a ego už bude mít své kolonky odškrtány,

na tváři úsměv

a ty budeš sladce odplouvat do snů s pocitem:

V mém životě je všechno v pořádku

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page