top of page

Partner se rodí v našem nitru

Než se cokoliv odehraje ve vnějším světě,

musí se to odehrát v nitru člověka

Vědomě či nevědomě

si musíte umět představit

aspoň PRINCIPY dané situace

Hrozba, násilí, křivda, přehlížení,

radost, štěstí, láska, osamělost, stud,

nadšení, stabilita, naplňující blízkost

...

Představy o světě, úlomky představ

se v nás skládají do obrazců

...

Kdo byl v dětství přehlížen, bývá

páté kolo u vozu i ve vztahu

a dokonce i v práci, aspoň v té její části,

kde je prostor pro osobní vztahy

Koho maminka kritizovala před tátou a

návštěvami, zažívá, nebo si myslí, že zažívá,

očerňování i v zaměstnání a ve vztahu

A tak dále

...

Největším a nejdůkladněji propracovaným

obrazem, který jsme si rozvrhli a začali

malovat už v dětství, je náš partner

Stovky ústrků i radostí, zklamání i nadějí,

všechny odstíny situací a emocí, prožité s rodiči

- kteří stáli vzorem pro definici blízkého vztahu -

čekají na probuzení v partnerovi

...

Kdo hledá partnera, aniž by prozkoumal

hlubiny své duše a odkryl vrstvy vzpomínek, pocitů

a z nich vyrůstající změť kopřiv, bodláků a kopretin,

nemá tušení, že to, co se v příštích měsících

a letech stane, je už napsáno

...

Jsme biologický počítač a dokud běžíme

na softwaru, který nebyl nikdy vyměněn za nový,

jsme stále děti

Náš operační systém pracuje na stejných principech

jako v roce 1960, 70 nebo 80, kdy jsme byli dětmi

...

Stále se bojíme toho, čeho jsme se báli kdysi

Stále si přejeme, co jsme si přáli kdysi

Stále se pokoušíme získat lásku rodičů (partnera, šéfa) tím,

že zazpíváme písničku (vynikneme),

že budeme poslušní (loyální zaměstnanci, poslušní partneři),

že se upozadíme po narození brášky (po narození vlastních dětí),

že budeme vzpurní, budeme trucovat,

půjdeme „ven“, odmlčíme se, „aby jim to bylo líto“,

budeme si představovat, že máme jiné rodiče (partnera),

budeme předvádět, jak nám ublížili

a podobně

...

Pokud chceme vystoupit z kruhu,

potřebujeme vykonat největší práci svého života

Doslova postavit novou katedrálu, tak,

abychom už si za partnera nehledali mámu, tátu

jejich kombinaci, či plochou anti mámu,

plochého anti tátu

...

Přestaňme chrlit svou energii do litování se,

naštvanosti a obhajování vlastních stanovisek

- naše současná stanoviska jsou totiž právě tím,

co nás do dnešní životní situace dostalo

...

Každý den potřebujeme pracovat na zvědomování

svých myšlenkových a pocitových vzorců

Vystupovat z jejich nezralých částí

vědomým rozhodnutím a činem

Odolat nutkání urazit se, odolat nutkání

fantazírovat o jiném partnerovi, odolat všem

planým nutkáním a postavit se čelem k obrazci,

který ve svém životě vytvářím

A v té chvíli se obrazy začnou měnit

...

Dlouho před tím, než se objevil můj partner,

jsem ho začala utvářet v sobě

Musela jsem překročit propasti i úžiny

svého ega, idealizovaného sebeobrazu,

pastičky mé dávné mentality oběti,

desítky katastrofických scénářů, které

působí zatuhnutí svalů,

včetně toho nejdůležitějšího

Srdce

...

Můj drahý partner se neobjevil

rozmarem štěstěny

Objevila jsem ho v sobě

Zvolila jsem obtížnou cestu labyrintem,

potkala se s mnoha Mínotaury svého dětství

a musela je pohladit po děsivých hlavách,

aby muž mého života začal existovat

v dimenzi, kde žiju

...

Jestli, po mnoha pokusech, cítíte, že

ve vaší současné dimenzi existence

váš vytoužený partner není,

vydejte se na cestu, sestupte do labyrintu

Nehledejte partnera

Hledejte a čistěte sklíčka, která vytvářejí

jeho hologram

Na mnoha z nich budete namalovaní

Vy sami

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page