top of page

Umění žít nasáváme v dětství

Ne každému je příjemné připustit si

plný rozsah našeho podmínění atmosférou

a děním v rodině, kde jsme vyrůstali

Nechceme vidět, že naše nechuť k tomu,

že si jde partner uprostřed dne lehnout

anebo vyrazí večer někam na oslavu bez nás,

pramení z naší dávné dětské nechuti k tomu,

že nás máma stále opouští

Nedokážeme rozpoznat, že síla našeho odporu,

když nás partner o něco požádá anebo

čerpá užitek z našich aktivit, souvisí

s necitlivými příkazy a nedostatkem ocenění

od rodičů v dětství

A tak dále, výčet by to byl skoro nekonečný

...

Tyto věci není příjemné si připustit

Není příjemné zjistit, že jsme plní nevraživosti,

ostražitosti a zkoumáme každý partnerův krok,

abychom ho mohli nachytat u toho, čeho se

bojíme a zároveň to očekáváme

- že mu záleží víc na sobě, než na nás

Každému člověku sice musí záležet nejvíce na sobě,

to ale dokážeme připustit jen jaksi teoreticky,

jakmile se to týká našeho partnera, jsou z nás

opět malé děti, nárokujeme, pláčeme či běsníme

...

To jsou ale stále ještě vcelku jednoduché paralely

S trochou studia a upřímným zájmem dospět

se dají vysledovat a můžeme pracovat

na jejich odstranění

Je tu ale ještě jiná paralela s dětstvím,

velmi obsáhlá, pronikající vším jako jakási

základní kostra, svalstvo a míza našeho života

...

Mnoho z nás vyrůstalo v rodině, kde nebyl

dostatek energie na život, a tím ani trpělivosti

vysvětlovat a ukazovat nám, jak se věci

dělají a jak se překonávají překážky

Nebylo v ní dost uvolněnosti a sebepřijetí,

aby nám rodiče byli schopni vysvětlit, že žije

jen ten, kdo dělá chyby, protože chyba je projevem

odvahy pustit se do nových vod, zkoušet něco,

co ještě neumím

Neukázali nám, jak žít pro radost

Tlačili, abychom úkoly vykonávali bez chyb

a abychom je u toho co nejmíň obtěžovali

...

Málo informací, málo pozitivního příkladu,

málo dobrých pocitů, málo prostoru pro

vlastní uvážení, pro vlastní časový rozvrh,

pro vlastní rozhodování, pro důstojné

poučení se, když se věci zvrtnou

A mnoho tlaku

...

Výsledkem je apatie, netvoření vlastního života

Nejsme vybaveni na čilost a tvoření

Jsme pasivní

Čekáme na pokyn

a pak jsme buď poslušní

anebo v odporu

(případně jsme aktivní ve vymýšlení,

jak udělat něco pro druhého, uspokojit druhého,

maminku – opět netvoříme vlastní život)

...

Abychom pocítili příliv energie,

potřebujeme buď euforii (něco zázračného,

co nás někam vyšvihne, anebo zamilování),

anebo přiměřený útlak, pod nímž se

zaktivizujeme

...

Neumíme si udělat strukturu, hezký životní

prostor a flexibilní plán, a v tom žít

Příliš nám to zavání příkazem, povinností

Ale když člověk tuto strukturu nemá,

je to špatné

O rozbředlé amorfnosti dnů můžou vyprávět

lidé, kteří mají flexibilní typ podnikání anebo

prostě jen dostatek peněz

Pokud trpí onou jádrovou apatií,

mohou se propadnout do úplné bezvládnosti

Anebo jen hledají zábavu, volnost, adrenalin,

či lidi nebo principy, ke kterým se mohou přimknout

a proti kterým budou později

protestovat

...

Chybí nám vlastní obsah, smysl, ukotvení

Snažíme se jen přežít, přimknout se

anebo vymezit

...

Rodiče nám neuměli dát dost informací, lásky

a volnosti k tomu, abychom si vytvořili

dobré základy vlastní osobnosti

Abychom si od dětství tříbili schopnost

cítit, kam mě to táhne, co mě baví, v čem je

moje hodnota pro okolí, možná dokonce pro lidstvo,

a co naopak pro mně není

Jak je hezké spolupracovat i veselit se s lidmi

Jak je hezké být součástí něčeho širšího

i užívat si chvilky sám se sebou

Jak je každičký den příležitostí k tomu

posunout zase o kousek dál své

životní dílo a ještě si u toho zatancovat,

užít sluníčka a rozdat pár objetí

...

A tak se to musíme učit až teď,

trpělivě, bez tlaku a s láskou

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page