top of page

Křečovitý individualismus a naše archetypální kořeny

My lidé se jeden od druhého moc nelišíme

Odlišnosti, které

- hrdě či s úzkostí -

svému okolí ukazujeme, jsou spíše jen

povrchovou záležitostí

Uvnitř jsou naše touhy stejné,

utvořené evolučními proudy a tlaky

celých tisíciletí

Jsou to rysy a hodnoty, které si homo sapiens

nemůže jen tak odpárat

...

Podobně jako mnoho jiných živých tvorů,

i my, v sebezáchovném pudu, toužíme

spojit svůj život s dlouhodobým partnerem

Existenciální zákonitosti nás pudí stát se

láskyplným, život podporujícím, otcem či matkou

A chceme patřit do nějakého společenství

a být mu užiteční, být s ostatními v souladu

...

Pokud byla rodina, ve které jsme vyrůstali,

s těmito principy pevně spojena, pak i my

přirozeně směřujeme k naplnění těchto hodnot

a náš život je jimi smysluplně naplněn

až po okraj

...

Pokud však v našem rodě některý z těchto

prastarých lidských principů onemocněl,

vydáváme se většinou v životě cestami, kterými

chceme odvěkou pravdu o lidské přirozenosti

popřít

Nejsme schopni vidět nebo pokorně uznat,

že se nechováme přirozeně a pro svou duši

blahodárně

Namísto abychom se snažili pochopit, proč

nechceme partnera, proč nesměřujeme

k harmonii a souladu, proč pohrdáme

lidskými společenstvími, proč pracujeme jen

pro sebe a svůj prospěch,

namísto hledání důvodu pro svůj zjevný,

křečovitý individualismus,

hledáme důvody, jak ho vysvětlit a obhájit

...

Namísto abychom hleděli ze svých reakcí

na druhé lidi pochopit, jací jsme,

bereme za měřítko všeho sebe a na základě

svých reakcí

hodnotíme druhé lidi

A sami sobě se snažíme vysvětlit,

že naše postoje a zjevně antisociální,

antipartnerské, ostražité, nedůvěřivé,

hrabivé, naparující (a uvnitř ponižující se)

tendence, jsou v pořádku

...

Hledáme náhradní cíle a smysl života

Hledáme se povrchním a manýristickým způsobem,

který má opět prokázat naši jedinečnost

- v ašrámech, indiánských osadách, v jeskyních,

na exotických výpravách, při dlouhodobých půstech,

v extatických a tělesně nepříjemných zážitcích,

na dlouhých, trýznivých, poutích...

Chceme vykonat něco velikého, jedinečného,

odlišit se, vystoupit z řady... a tím se ovšem,

bohužel, jen opět ještě více oddělit od lidí

Chceme si ukrojit více z krajíce třeba tím,

že ovládneme i cizí země – že nám i zahraniční

obecenstvo, korporace, představenstvo

budou ležet u nohou

Chceme konzumovat nezvyklé, nebezpečné,

rádoby osvobozující zážitky a pak o nich

referovat na sociálních sítích nebo napsat knihu

...

Avšak jediné, co potřebujeme, je

lépe poznat sami sebe

Z reakcí na druhého pochopit, jak jsem zraněn

a dělat krůčky k uzdravení v místě a podmínkách,

kde žiju a kde mi na kůži má stará identita

přiléhá nejvěrněji

Pochopit, že člověk se cítí dobře, když je

s druhými v důvěře spojen a hledat a léčit místa

ve své psychice, kde sídlí nedůvěra a sklon

k oddělování se

...

Ne „být jiný“, ale být na jedné lodi,

táhnout za jeden provaz s lidmi,

kteří mě obklopují a vlastně se všemi lidmi

- to je to, co nás činí šťastnými a uvolněnými

...

Ne náhradní cíle, ultra zajímavé mladické

dálavy, vyhecované výkony a historky

o výbojích na ostří nože, ale láskyplný, plný

každodenní kontakt s partnerem, dětmi, přáteli,

se kterými žiju ve smysluplném spojení

...

Pokaždé, když budete zvažovat nějaký nový

čin a cíl, zeptejte se sami sebe:

Odděluje mě tato věc od druhých

nebo mě s nimi spojuje? A spojuje mě s nimi

mou představou jejich obdivu a zájmu

anebo na jemné, srdeční úrovni, vzájemného

sdílení a splývání?

...

A až naše životní anti tendence povolí,

až se přestaneme cítit v hloubi duše

odpojení a ponížení, až ego přestane

neúnavně mašírovat proti davu,

pozná to nejen váš šéf, partner a děti

O tom, že už se necítíte odděleni a patříte

do lidské rodiny, vám

- formou zmírnění reakcí na nepříjemno -

podá zprávu i člověk, který nesplnil

vaše očekávání, prodavač novin, muž či žena

na promo lince vaší banky, nebo člověk, který

vám v metru nechtíc šlápnul na nohu

A upřímný, procítěný kontakt s partnerem,

dětmi a několika přáteli vám bude

nad všechny úspěchy a pozornost davu

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page