top of page

Jak v psychice vytvořit nové 3D mapy

Znáte to, rozbalíte krabici se skříní z IKEA

anebo krabičku lega a něco chybí

Vrut, podložka, jednopříchytový,

prťavý díleček lega... a co teď? Všechno

se zastaví, nefunguje, ta bezmoc

A k čemu asi je tahle podivná, šedá,

plastová tyčinka? To v plánku není

Něco přebývá, anebo ne?

....

Všichni jsme v jednom nebo více ohledech

nepřipravení pro dospělý život

A pokud jste vyrostli v rodině, kde lidé

neuměli komunikovat,

nehlásili se k zodpovědnosti za své emoce

a neuměli být šťastní a vděční, za to,

co si v životě nadělili,

chybí vám těch ingrediencí pro naplněný život

několik plně naložených žebřiňáků

...

A co kdybychom k tomu přičetli ještě

váhu našich raných vývojových deficitů?

Představte si to jako film, ve kterém ustřihli

druhou čtvrtinu

Narodil jsem se, byl jsem u mámy v náruči

a ... střih... najednou jsem velký, vedle mně

leží nějaká žena (moje žena), která

ráno odejde do práce a večer přijde pozdě,

unavená a málo si mě všímá

Mami! volá tvoje podvědomí

Ano, vývojové trauma ležící v buněčné paměti,

v jakési časové kapsli v mozku

(jesle, traumatizující nedostatek doteků mámy

či jiné události přetrhly dozrávání a postupné,

přirozené odpojení se od mámy)

...

Pro co třeba nám mohou chybět zralé

tělesné, emoční a mentální mapy?

Na cokoliv se podíváte, například:

 • mapa pro vnímání sebe jako odděleného od druhých lidí, plně soběstačného

 • mapa pro emoční seberegulaci

 • mapa pro vyjadřování vřelých pocitů

 • mapa pro schopnost požádat o pomoc

 • mapa práva vzít si čas na rozmyšlenou a nakonec s klidným svědomím třeba odmítnout

 • mapa území, odkud kam se rozkládám já a kde je druhý

 • mapa smyslu pro vnímání osobních limitů

 • mapa pro schopnost vnímat: aha, máme tu dva názory (ne, brr konflikt)

 • mapa, která ukazuje, jak a proč ve stresu naslouchat sobě

 • mapa, ze které vyplývá, že vina neexistuje, pouze nedorozumění a zraněné pocity

 • mapa pro chápání práva dát si v životě tolik prostoru, kolik jen potřebuji

 • mapa práva na štěstí

 • mapa práva druhého na štěstí

 • mapa s kótami pokladu transparentnosti ve vztazích

...

Vzorce a dovednosti, které nám chybí, jsou nám často

úplně neznámé, jako by neexistovaly

Někdy třeba ani netušíme, že bychom nemuseli

na otázky druhých odpovídat hned, že bychom

nemuseli jezdit na otravné víkendy za tetičkou,

že máme právo odmítnout a myslet na sebe,

nebo že bychom mohli otevřeně vyjadřovat

svou dobrou náladu, i když jsou lidé kolem mrzutí

Jindy zase třeba tušíme, že určité dovednosti existují

- například schopnost dát si prostor a čas, nesloužit

potřebám druhých, necítit vinu, regulovat svůj vztek

a podobně... ale je to jen takový

šablonovitý nápis v atlasu velkého měřítka,

chybí nám podrobná mapa

...

Nevíme, co by nás k tomu opravňovalo,

jak se u toho můžeme cítit

a jak si udržet dobrý pocit, i když se okolí zlobí

Taky nevíme, jestli může „dobrý“ člověk dělat

takové věci

A tak dále, a tak dále

...

Jak tedy odmazávat bílá místa na své mapě?

...

Něco můžeme „odkoukat“ od partnera

Pozor ale na podvědomý odpor ega

(viz můj článek Projektivní identifikace

aneb Fénix v nás z 8. ledna)

...

Občas nás mohou na něco upozornit přátelé

Ti si však většinou pochopitelně

nechtějí přidělávat problémy ve vztahu,

který má sloužit k vzájemnému potěšení

A zároveň, lidé, kteří určitou mapu mají,

ani nevědí, že ji mají

Je prostě součástí jejich výbavy, jejich života

a nejsou proto nadáni velkou schopností

vysvětlit vám, jak daná schopnost funguje

Každý máme nějakého kamaráda, který se

občas diví, co řešíme a „radí“ nám:

Prostě se na to vykašli :)

...

Proto je potřeba studovat knihy

(například knihy o dobré výchově dětí),

i život kolem nás, případně vyhledat terapeuta

...

Terapeut má (měl by mít) patřičné vzdělání,

aby dokázat rozpoznat nezralé vzorce

a pomoci je nahradit dospělejšími

Slova ale nestačí – nové řešení situací

je potřeba doslova prožít a „obhájit si“

v těle a v emocích

Teprve tak se vytvoří dostatečně robustní

síť nervových spojení a tedy jakási

3D mapa nového cítění a chování

...

Kolega Kája mi často říká, že ráda píšu články

a nerada, a spíš nepřímo, píšu o kurzech

Tímto vás tedy zvu

na náš kurz Zralý partnerský vztah,

který bude z velké části věnován právě

vytváření nových 3D map

Hezký den a třeba na viděnou :)

Iveta

Průběžná verze kurzu Zralý partnerský vztah (každý čtvrtek 9:30 – 12:30h) poběží od 7.2. do 25.4. v Praze, centrum K3, Karlovo náměstí 3.

Víkendová verze poběží po čtyři víkendy, každý měsíc jeden (březen – až červen). Víkendy téma postupně rozvíjejí, ale zároveň fungují i samostatně.

Všechny detaily najdete na www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
 • YouTube
 • Facebook App Icon
 • Instagram
 • LinkedIn
 • SoundCloud
bottom of page