top of page

Život je TĚLESNÁ radost nebo strádání

Jednou z nejdůležitějších kompetencí pro život

je schopnost vnímat své tělo

a ctít jeho energetický stav, tempo,

umožnit mu plynulost procesů

Tělesné věci, podprahové záležitosti

jako je dýchání, hospodaření s energií, odpočívání,

přístup k výživě, propojování se s druhým tělesně,

prociťování a regulování tělesných vzruchů,

nalaďování se na druhého… se učíme prožitkem

už v prvním a dále druhém a třetím roce života

Učební procesy sice pak pokračují dál, ale

pokud máme v mozku uložené „učivo“

už z předchozí doby, těžko přijímáme

novou perspektivu

(Pokud chceme v dospělosti přepsat staré zápisy,

musíme se tomu skutečně vytrvale věnovat)

Víte, že i v dospělosti se vytvářejí v mozku

nová spojení – synapse (učíme se), ale

90% všech spojení pochází

z prvních tří let našeho života?

Ale zpět ke schopnosti vnímat své tělo

a vyhovět mu

Učíme se to převážně od mámy,

instinktivně a prožitky, slova jsou jen slova:

Rodila mě maminka s citem, tlačila jen s kontrakcemi,

kdy mohu úspěšně postupovat dopředu

anebo tlačila bez citu stále a já mám pocit,

že musím dopředu, stále dopředu, i když

situace nejsou zralé, když to nejde?

Netlačila a já mám pocit, že sám nemám

v těle a životě dost síly?

Kojí mě máma tak dlouho, jak potřebuji?

Je její ruka na mém těle vnímavá a

její hlazení tak vláčné a dlouhé, jak to potřebuji,

abych cítil celé své tělíčko? Anebo se mě dotýká

sporadicky a trhaně, takže nemám přehled,

kde začínám a končím a nemohu se uvolnit?

Když mě zvedá, dělá to s citem a pomalu, abych

měl čas zaznamenat, že se přelila tekutina

v mém vnitřním uchu a i jiné tekutiny dotekly,

kam mají a já se adaptoval na změnu polohy

a „zorientoval se“? Nebo mě uvádí do chaosu

a pak se i v životě pohybuji „záškuby“ a jsem

trvale dezorientován a předrážděn?

Nechá mě vyvinout si vše, co potřebuji, než

přejdu z lehu do sedu či od kolínek k chůzi?

Anebo se musím naučit, že tělesné

hroucení se, spěch a nedostatek kompetence

jsou normální?

A tak dále

Ale pokračuje to pozorováním mámy a

fungováním po jejím boku

Nedávno jsem pracovala s klientkou, která

měla problém cokoliv i jen začít, natož dokončit

V jejím rodném domě se totiž všechno dělalo

v absolutním zatnutí, prakticky na jeden nádech

Táta se zatnul, nadechnul, uřezal, vyrobil poličku,

pověsil na zeď, všechno nářadí perfektně uklidil

a pak teprve povolil ramena a vydechnul

Máma totéž, babička jakbysmet

Kdyby trakaře padaly, kdyby byli na smrtelné posteli

Proto jejich dceru bolí celé tělo (nevnímá jeho potřeby)

a je paralyzovaná

Jak může začít s čímkoliv komplexnějším, kde ještě

nedohlédne na konec všech kroků, když musí

vše zvládnout „na jeden nádech“?

Začít a dokončit, kdyby trakaře padaly

Kdo se nenaučí vnímat své vnitřní procesy,

nezapracuje na svých programech, přesvědčeních,

které mu brání odpočívat, dávkovat si práci

Kdo ani nedýchá, smýká svým tělem od jednoho

úkolu k druhému, v jakési zděděné panice,

kdo se stále přemáhá, tlačí na sebe,

přenese toto vše na své dítě

Naše mámy to také nasály s mateřským mlékem

a jejich mámy taky

Ne nadarmo se říká, že s přípravou a dítě

je nejlepší začít před 100 lety 😊

Dopřejme si v životě odměny, které spočívají

v něčem jiném, než v mentálním uspokojení

nebo neustálém pohybu (byť by to byla dovolená)

Dovolme si natolik zpomalit a nade vše upřednostnit

pohodu svého těla, že si všimneme, jak strádá

Umožněme svému tělu dýchat, přesouvat se z polohy

do polohy po přípravě a pomalu, dělat pauzy,

protahovat se, sladce prosplývat patry zatnutí

až na měkké dno absolutního uvolnění

V tom spočívá bohatství

Pak ani nejnáročnější úkol není náročný

I nejdelší den může uběhnout měkce

A večer, když si budete zase odškrtávat,

co jste udělali, abyste si dopřáli

mentální odměnu (popřípadě trest),

odškrtejte si taky:

Jak příjemné to bylo?

Byl jsem měkký?

Dýchal jsem?

Dělal jsem pauzy?

Na kolik procent ze sta

se moje tělo radovalo?

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page