top of page

Lpíme na svém autopilotu

Všichni jsme herci

Náš repertoár obsahuje desítky rolí a tisíce replik

Od počátku našeho života v lůně mámy

nacvičujeme nové a nové roličky,

vrýváme si do těla schémata

Pro každou situaci v sobě většinou máme

nastavenu hotovou reakci:

Kritika od blízkého člověka… reakce x

Kritika od neblízkého člověka… reakce y

Kritika spojená s ponížením od blízkého… z

Kritika spojená s ponížením od neblízkého… ž

Kritika na veřejnosti… zž

Pochvala od někoho, koho si nevážíme… bž

Vědomě reagujeme

jednou za marťanský rok

Většinou za nás reaguje autopilot, vzorec v těle,

ve fyziologii mozku, svalů, hormonů

Fáze, gradace, všechny odstíny naší reakce

(například tuhnu, oči mi jedou dolů, šklebím se,

slepě šlehnu slovem)

jsou předem dané

Především pokud jsme ve stresu, ale nejen tehdy

Jsme na nomenklaturu svých reakcí tak zvyklí,

že myšlenka, že bychom mohli reagovat jinak,

až bolí

Cítím, že mně urážíš a měla bych si uvědomit,

že je to mé cítění skrz filtr traumatu?

Měla bych dýchat, komunikovat neutrálně a nebojovat?

To ať mi radši šlápne na nohu kůň!

Autopilotní reakce, které jsme vstřebali v dětství

očekáváme od sebe i od svého okolí

Kdysi mi jeden muž řekl, na nejvyšší míru pobouřen: „Cože, já se na tebe zlobím a tobě to vůbec nevadí?!“

Nevěděl, kolik práce mi dalo vybřednout

z rodinného vzorce, kdy nekát se je přímo

svatokrádežné

Nevěděl, že i mně pocitově nesedí

neprolnout se s emocí druhého,

nereagovat na hněv kajícností

Nevěděl, že když vybočuju z dávného

rodinného scénáře,

podvědomě cítím, že to není ono,

že to „není správně“, že jsem podvodník

Ve scénáři je přece psáno, že se stane tohle

a pak následuje tohle a pak tohle!

Je v tom jakási uklidňující jistota,

skoro život sám

Na reakci mimo scénář nemáme kapacitu

Nemáme na ni, lapidárně řečeno, nervovou dráhu

Nebo nervovou dráhu (vzpomínku) máme, ale

na jejím konci neleží odměna

Dokud jsem nezačala objíždět terapeutické výcviky,

(nejdůležitější byl Somatic experiencing),

netušila jsem, jak z toho ven

Tělo, psychika, celkový pocit se vzpíral zdravému úsudku

Teď už vím, kolik práce dá přepsat

jeden jediný scénář, ale že se tato schopnost

vybrušuje s každým dalším přepisem

Kolik nových mentálních map musíme získat,

kolik dodatečné psychické kapacity vypěstovat,

abychom vůbec byli schopni

dovolit si po zaznamenání stresoru

luxus časové prodlevy na zregulování emocí

Teprve potom se nám může zadařit

zareagovat nově a vědomě

Ani tehdy to samozřejmě pocitově není

žádná sladká lambáda

Stará paměťová stopa nikdy nezmizí

a z užívání může vyjít jen dlouhodobým nácvikem

a posílením nové reakce

Například, „tělo“, celá naše bytost, prostě

žhavě touží šlehnout slovem, poté, co nás

partner urazí

A zastavit se, zvědomit, že vzhledem k síle mé emoce

jsem nepochybně právě propadl do starého traumatu

a nereagovat postaru… to je mučeníčko

Jednodušší to mají v domácnostech, kde na sobě

oba partneři pracují a vědí, o co jde

Tam si mohou dovolit i reakci typu:

„Vidím, že máš silnou reakci.

Tohle nejsi ty, ale možná tvůj táta nebo máma.

A já zase reaguju jako dítě na své rodiče,

kteří jsou v šoku, že jsem jim právě

přidělala práci anebo ničím hodnoty.“

(Stres našich rodičů se vždy točil kolem

výdeje energie, šoku ze zahlcení,

ničení věcí nebo jejich sebehodnoty)

"Teď nejsem schopná pokračovat v hovoru,

půjdu na chvíli do vedle."

Ale i pokud náš partner nespolupracuje,

nesnaží se odhalit své přehnané reakce

běžící na autopilotu,

i tehdy se musíme vydat na cestu

odhalování svých starých vzorců

Směřovat od zautomatizované

kajícnosti, hněvu nebo povýšenosti

k plné realizaci naší zralé lidskosti

Tohle je to skutečné odpojení od Matrixu

Závisí na tom celý náš život

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page