top of page

Mini slovníček = jak funguje autopilot a jeho přepis

AKCE - REAKCE

Akce vyvolává reakci.

OBRANNÝ „POHYB“

Na stres reagujeme zautomatizovaně takzvaným obranným „pohybem“ (například naučenou kajícností nebo agresivitou).

NUTKÁNÍ K ZAUTOMATIZOVANÉMU OBRANNÉMU POHYBU

Pokud svůj „pohyb“ neudělám, psychika cítí bezmoc, bezbrannost, vjem, že jde doslova o život. Proto máme silné nutkání ke svému zautomatizovanému obrannému pohybu (kajícnosti, agresivitě, vyhýbavosti, odpojení se, zahlcení se jinými podněty…).

PŘEPIS PAMĚŤOVÉ STOPY

Je potřeba typovou ohrožující situaci terapeutickými prostředky spojit s vjemem bezpečí, vlastní síly, porozumění kontextu situace. Potom teprve může být moje reakce na daný stresor jiná. Můj obranný „pohyb“ může být přirozeně jiný.

KONKURENCE STARÉ A NOVÉ PAMĚŤOVÉ STOPY

Bohužel ve mně existují obě paměťové stopy – stará, traumatizující i nová, pozitivní. A ta stará je mnohonásobně silnější.

SHROMÁŽDIT ZDROJE PRO INTEGRACI NOVÉ PAMĚŤOVÉ STOPY

Musím pečovat o stav své energie (spánek, strava, smysluplná práce, nápomocní přátelé…) a s nasazením se věnovat úkolu být vědomý a nacvičovat novou reakci. Jedině tak mám šanci konkurovat staré paměťové stopě.

A PŘESTO…

A i tehdy „tělo“ vzdoruje, CHCE udělat starý obranný pohyb. Nevyčítejte si, pokud ho občas udělá. 😊

VYHASÍNÁNÍ STARÉ PAMĚŤOVÉ STOPY

Proto jde změna zpočátku ztuha, ale časem stále lépe, až stará reakce prakticky vyhasne. Ale starý zdrojový zážitek a matrice pro starý obranný pohyb nezmizí, pouze je elektrický náboj odkloněn na jiné vedení.

OŽIVENÍ STARÉ PAMĚŤOVÉ STOPY

Stará paměťová stopa může být znovu oživena, pokud přijde spouštěč, na který se přepis nevztahoval. V našem mozku totiž nejsou jednotlivé zážitky a traumátka uloženy v samostatných šuplíčcích, ale spíš jde o změť drátů, které se navzájem dotýkají. A tak například ke kritice a naší reakci (Nejsem dost dobrý a nebudou mě milovat.) se přidá ponížení. A máme tu novou reakci, protože výsměch v nás aktivoval silnější verzi studu… Proto nezoufejte, hlavu vzhůru, pokud se po mnoha hodinách práce na sobě znovu objeví starý obranný pohyb. Neznamená to, že „to nefunguje“. Většinou hledejte jednu z těchto příčin:

1) momentální pokles energie (nevyspání, přetěžování, nějaké akutní problémy v rodině či práci). anebo

2) nový, něčím malinko odlišný, spouštěč

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page