top of page

Zhmotňování přání a cílů - popis tématu a Intenzivní kurz 1. - 5. 10. 2020 v Peci pod Sněžkou

Fáze procesu, obvyklé omyly a jak na to

(Popis tématu ve zkratce + intenzivní kurz 1. - 5. 10. 2020)

1) NEVÍM, CO CHCI

Jsou lidé, kteří ani „nevědí“, co chtějí. Jejich vnímání sebe a spontánnost byly, nejvíce výchovou, na mnoha úrovních natolik pokrouceny, že vznikl vnitřní chaos.

2) VÍM, CO NECHCI

Jsou lidé, kteří věří, že vědí, co chtějí. Jejich vývoj a dozrávání však v rodině neproběhlo tak, jak mělo, a tak je jejich představa o sobě a svých potřebách kusá. Je složená povětšinou spíš ze střípků nechutí. Ve skutečnosti zatím vědí jen o několika věcech, které nechtějí. Ty pak obrátí naruby jako svetr (tedy do druhého extrému, například Nechci chodit každý den do práce, chci mít práci doma.) Vědět, co nechci, je ale jen první fáze poznávání sebe sama. Pak přichází fáze jemného propracování toho, co chci… opět přes několik fází „omylů“, kdy krok za krokem dolaďujete.

3) VÍM A ZÁROVEŇ NEVÍM, CO CHCI

Každý máme z dětství více či méně nedotvořenou identitu. Jsou oblasti našeho já, které jsou méně rozvinuté než jiné. Nejen že neznáme nuance svých potřeb a přání, ale nemáme vyřešeny také vnitřní konflikty (v dětství konflikt mezi potřebou dítěte a potřebou rodiče). A tak pak často máme pocit, že nemáme právo na to, co si přejeme, anebo máme pocity viny, trpíme obavami z reakce blízkých, máme strach ztratit výhody plynoucí z jejich spokojenosti, strach z konfliktů jako takových.

4) VÍM, CO CHCI, ALE NEVÍM, JAK TOHO DOSÁHNOUT

Kromě toho, že býváme nedovyvinutí, co se týká schopnosti realisticky se vidět a znát se, chybí nám často zároveň mapy pro schopnost reálně si představit určité situace, chybí nám také psychická kapacita obstát v nich a určité osobnostní kompetence, zejména sociální. Zkrátka nám chybí schopnosti, které naši rodiče sami neměli nebo je nevyužívali či nám je z nějakého jiného důvodu nepředali. Nemáme mapu „cesty“ a chybí nám vnitřní i vnější zdroje.

5) VÍM, CO CHCI, UMÍM TOHO DOSÁHNOUT A PAK SI TO NEUMÍM UŽÍT

To, že váš ideál ve skutečnosti nechutná sladce, často poznáte, až když ho prožijete, až když přestane být abstraktní (milý, ústupný partner… spousta volného času… peníze, bez nutnosti se celý den honit… odrostlé děti). Důvodem může být to, že jste ve skutečnosti nevěděli, co potřebujete, anebo že například nemáte psychickou kapacitu pro zastavení se… honba za něčím nedosažitelným je sama o sobě uklidňovadlem vaší psychiky, návykovou kompenzační pomůckou. A je tedy nejprve potřeba uzdravit rozbouřenou psychiku a vytvořit v psychice drátky, cesty pro schopnost zůstat na místě a uvolnit se, cítit jen jemnou, neeuforickou radost a podobně.

Často máme v sobě několik z těchto bodů, někdy všechny. A náš život je proces učení se. V ideálním případě se učíme víc a víc o sobě a dáváme do souladu naše potřeby, emoce, myšlenky a činy.

Z těchto pěti bodů je možná zřejmé, jak iluzorní bývají naše momentální bolestná přání (v práci, ve vztahu, kdekoliv). Jsou to většinou jen první záškuby SMĚREM OD NĚČEHO NEPŘÍJEMNÉHO (něco, co nemusí být tak špatné, jen k tomu nemám kompetence) K NĚČEMU IDEÁLNĚ, ILUZORNĚ USPOKOJIVÉMU (zatím nepoznané, nechuti se vynoří až po ochutnání). Bývá to jen ten jeden jediný, samospádový krok. Lepší, ale velmi těžké, by bylo udělat několik kroků najednou.

Léta pracuji na jednotlivých dílcích své zkušenosti a abych se mohla sebeobjevování věnovat dostatek času, změnila jsem profesi a přes deset let předávám své poznatky v kurzech. V průběhu let to byly kurzy o kreativitě, kurzy o seberealizaci v „ideální“ profesi, kurzy o fázích lidského vývoje, kurzy o přenastavení drátků psychiky z prenatálu, porodu a prvních let života, kurzy o vztazích a kurzy o komunikaci. Techniky, které jsem používala, zahrnovaly ryze vědecké metody středoproudé psychologie i vědou neuznané postupy, například rodinných konstelací, regrese, šamanské techniky, práce s energií, čtení psychiky do minulosti i budoucnosti. Je mnoho věcí mezi nebem a zemí.

Momentálně jsem v bodě, kdy se mi všechny tyto informace o psychice člověka a metody začínají spojovat. Sama na sobě a lidech kolem sebe pracuji zrychlenou metodou doplňování map, psychické kapacity i kompetencí. Zrychleným, kondenzovaným způsobem procházíme skrz oněch pět fází a:

- doplňujeme do nervového systému pocity (jak chutnají určité situace), které v psychice zatím chybí

- vyplňujeme díry v sebeobrazu

- řešíme vnitřní konflikty

- dodáváme zdroje

- prožíváme a dolaďujeme ideál

- umožňujeme propojení ideálu s energií

Pracujeme v relaxovaném, ale plně bdělém, stavu, kdy jsou mozkové vlny pomalejší, než při běžném uvažování a je tedy možné obejít povrchní struktury ega. Tento stav si člověk velmi rychle vštípí a může se do něj cíleně v případě potřeby dostávat během všedních dnů.

Tímto bych Vás ráda pozvala do Pece pod Sněžkou, kde bude 1. – 5. října probíhat první kurz zhmotňování pro veřejnost. Je to dítě mých nezralých ideálů a touhy kouzlit, které jsem postupem let skrze ukotvení v poctivé neurobiologii a práci s vývojovými traumaty, dovedla k životnosti. V průběhu kurzu budete v poměrně vysokém tempu rozkrývat složité vzorce svých autopilotů a nahrazovat je jakýmisi „downloady“ (staženími) nových programů, které ovšem poctivě odžijeme v tkáních a nervových drahách vašeho mozku a těla. Výsledkem může být v dílčích záležitostech až opravdové zhmotnění určité toužené situace anebo položení základů k její realizaci. A samozřejmě metoda, jak na dalších tématech pokračovat v práci doma.

Detailní pozvánku najdete zde:

https://www.ivetahavlova.cz/neurobiologickezhmotnovani

Registrace přijímám, jako obvykle, na ivetahavlova@seznam.cz.

Hezký den všem

Iveta

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page