top of page

"3 OSY ŽIVOTA" na příkladu tématu ROZCHODY

V posledních dvou letech jsem se věnovala detailnímu zkoumání situací ve vztazích novým způsobem. Propojila jsem teorii attachmentu s měřením stavů na Hawkinsově škále. Vznikly z toho tři Hawkinsovy škály (jedna pro vyhýbavé stavy, jedna pro touživé a jedna pro zdravé). Na nich jsem se pokusila detailně zmapovat stavy svých klientů. Je z toho obrovská databanka, která se stále rozrůstá.


Je na ní vidět, jak celý život putujeme po těchto škálách. Některé stavy jsou dlouhodobé a časem se ustalují (pak tomu říkáme charakter, zvyky, rysy – také touživý a vyhýbavý attachment), jiné jsou chvilkové, situační. Přesto to není chaos. Všechny tyto pohyby mají svou vnitřní logiku a systém. Ráda bych se o své poznatky postupně podělila. Také můj tradiční 12titýdenní kurz se bude tento půlrok věnovat tomuto tématu. „Tři osy“ dokážou, v kombinaci s konstelačním nacítěním, srozumitelně a často až jaksi geniálně popsat, o co ve skutečnosti jde například ve vztahovém problému. Jak situace vznikla, jaké měla fáze a o co v ní jde v této chvíli. V kombinaci s mým know-how v oblasti léčení vývojových i šokových traumat je pak i jasné, jak situaci řešit.


Malý náhled do tématu Rozchod:

Seřadila jsem důvody rozchodů, tak jak jsem je na třech osách objevila, podle častosti výskytu (1. nejčastější, 2, 3, 4 a dál v sestupném pořadí). Ve skutečnosti nejde o vnější okolnosti rozchodu, ale o momentální stav vývoje či retraumatizování psychiky na Hawkinsově škále.


1. Člověk s touživým typem attachmentu (začínal vztah v euforii zamilování na 99,9% touživé osy) vlivem svých traumátek postupně sešplhal po ose až do nejnižšího stavu, kterým je Stud. V psychice vzniká myšlenka Nemá mě rád a je zlý/á. Je to myšlenka typická pro douletou psychiku, z tohoto věku tato myšlenka u něj pochází. V tomto stavu nedokáže fungovat, retraumatizován na Dvouleťáčka nemá energii pro život. Nezvládne přecvaknutí na vlastní zdroj energie, a tak se rozchod uskuteční přeskokem na jiného partnera.


2. Člověk s touživým typem attachmentu („Touživý“) se na touživé ose při svém sklouzávání z původní euforie ocitl v zóně Apatie. Necítí se milovaný, a tedy nic necítí. Aby se člověk dokázal rozejít už v zóně Apatie, která není zdaleka tak pocitově nepříjemná jako Stud, musí mít vysokou potenci zranění. Tedy neschopnost v životě fungovat a dobře se cítit, pokud není naplněn zvenčí milostnou energií druhého. Další variantou je, že už zažil průchod až dolů do Studu a bojí se ho znovu zažít. Rozchod se může uskutečnit i jinak, než přeskokem na dalšího člověka. Stav Apatie totiž tlumí bolest z prožitku prázdnoty.


3. Touživý se už velmi retraumatizoval a přesunul se do Studu na Vyhýbavou osu. Jeho pocity jsou ještě tlumenější a začíná se rodit odstup a nezájem. Je to však pouze situační ochrana a působí většinou pouze vůči současnému partnerovi. Člověk dál touží mít blízký vztah.


4. Touživý postupně ozdravil svou psychiku a dostal se na Zdravé ose (kterou musíme při jejím znovuobydlení projít pěkně odspodu) do zóny Studu. Ožívají všechny staré pocity z dětství, ale tento člověk už je nedokáže projikovat na druhého a vyloženě ho obvinit ze svých pocitů. Zároveň je to ještě stav příliš nízko na energetické ose, a tak vzniká jakási zředěná forma projekce: Ty za to nemůžeš, ale já chci od partnera a života něco víc! (Toto je typický rozchodový stav pro lidi, kteří se věnují osobnímu rozvoji a ozdravili se zatím do tohoto bodu.)


5. Touživý s nižší potencí zranění, který po ochladnutí původního zamilování či prvních spouštěčích nejde velmi silně do paniky z osamění, dokáže z touživé osy doklouzat až na vyhýbavou a přes zónu studu stoupat po vyhýbavé ose nahoru (čím výš na touživé a vyhýbavé ose, tím vzdálenější jsme od reality) až do zóny vyhýbavého „Přijetí“. Toto je už jakýsi slabý „euforický“ stav vyhýbavého typu. „Já tě nepotřebuji!“ Psychika je vyhýbavě mobilizovaná. Opět je to jen situační vyhýbavost.


6. Touživý dojde na vyhýbavé škále až do bodu 99,9%. Jeho odhodlaná mobilizovanost se hroutí. V podvědomí se nahodí paměťová stopa „Umřu, pokud se někdo neobjeví.“ A v této chvíli následuje přeskok na nového partnera. Kritéria výběru jsou v té chvíli nizoučká nebo vypnutá. Člověk potřebuje kohokoliv.


7. Člověk s vyhýbavým attachmentem (ano, vyhýbaví neiniciují rozchod tak často, jako touživí) se ocitne na 99,9% vyhýbavé škály. Zde se projeví jeho odlišná strategie přežití, zcela opačná od Touživého. „Už toho mám dost, to si nemusím nechat líbit!“ a následuje rozchod.


8. Vyhýbavý dojde (jindy než v průběhu zamilování) na 90% Touživé škály, to znamená, že SE UZDRAVUJE. Tento stav nezná, je mimo jeho obvyklé strategie přežití. „Nevím, co se to se mnou děje. To už ani nejsem já! Chtějí mě zotročit, ochočit si mě, manipulují se mnou…“ a podobně.


9. Touživý, Vyhýbavý i „Zdravý“ se vlivem spouštěčů či léčení dostali až do jedné z přechodových zón mezi vyhýbavou a touživou či mezi touživovu a zdravou osou. Jsou to zóny několika procent ještě pod Studem, zóny Chaosu… kdy staré odchází a nové ještě není zformované. Tento stav je velmi matoucí a nepříjemný, jako by nic neplatilo a nic nemohlo pomoci. Tento stav může trvat i dva měsíce, a když člověk neví, o co jde, vyvolává pocity beznaděje je prakticky nesnesitelný… byť ve skutečnosti už prosvítá zlato uzdravení a blýská se na dobré časy!


Dávám Vám tyto poznatky k zamyšlení, procítění, diskusi. Pokud byste chtěli ponořit se do tématu víc, zvu Vás na svůj tradiční 12titýdenní kurz kvantových přepisů, tentokát s názvem „3 OSY ŽIVOTA: Touživý, vyhýbavý a zdravý attachment“. Poběží opět každé úterý online, 17:30 – 20h v termínu 23. ledna až 9. dubna. První setkání je nezávazné a zdarma. Video záznamy setkání i audia přepisů budou opět na Studentském portálu. Kurz je možné sledovat či poslouchat i jen ze záznamu.


Přihlašovací formulář k registraci na kurz i na první bezplatné setkání najdete zde:Krásný den

Iveta


P.S. Tento obrázek je jen skica k zorientování se v prostoru tří os, zejména jejich umístění vedle sebe, kde v běžném životě není prakticky možné jít ve vývoji z vyhýbavosti hned do zdraví, ale cesta vede přes obydlení touživé osy. Procenta jsou jen hrubě orientační.
コメント


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page