top of page

Cesta hrdiny

Život je ve skutečnosti VNITŘNÍ cesta, Cesta hrdiny. Jen na nás záleží, jaké úkoly si zvolíme pro zdolání a jak jimi budeme procházet. Co si budeme přát a na co pokorně rezignujeme při prvních známkách obtíží. Co si dovolíme a co si při ťuknutí kladívka viny zakážeme. Jestli budeme svými slovy a činy následovat svou pravdu. Říkat druhým, co se nám nelíbí, ale taky co se nám líbí a co bychom si přáli. Jestli vytrváme ve víře, že to, co cítíme, je pravdivé, i když se to ostatním nelíbí nebo to dokonce prohlásí za nesmysl. A jestli vytrváme, když, což je horší, se ozvou naše vnitřní hlasy. Integrovaná pravidla, obavy a nelibosti našich rodičů a společnosti.


Životní cesta je cestou poznání sebe sama. Je to doslova objevení zlata vlastní perspektivy a nalezení síly k důvěře ve své pocity a své vnitřní vedení, všemu navzdory.


V okamžiku, kdy začínáme být se sebou víc a víc v souladu, začnou se možná kolem nás dít podivné věci. Léta jsme seděli v nehybném teplíčku a najednou jsme ve středu událostí, které se ženou jako smečka bizarních zvířat a všichni ti bizoni s kočičími a tygřími hlavami míří přímo na nás a zdá se, že ten proud musíme znovu zastavit, jinak snad zemřeme.


A právě v té chvíli potřebujeme zúročit všechnu vnitřní práci, kterou jsme vykonali na zpracování starých pocitů studu (že nás druzí nebudou chtít, protože jsme divní nebo nedostateční), pocitů viny (že druhým svými potřebami ubližujeme), pocitů strachu (že se na nás budou zlobit a potrestají nás nebo nás opustí), pocitů hněvu a falešné pýchy (které nám také neumožňovaly být v kontaktu se svou pravdou, protože jsme museli být v kontrapunktu k pravdě druhých). Potřebujeme se opřít o nově nabytou znalost sebe sama a laskavě, ale pevně, vytrvat na své nové cestě, ať už se ta cesta týká výběru partnera, práce, podnikání, výchovy dětí, časově náročného koníčku…


30. září – 3. října pořádám intenzivní transformační kurz v Krkonoších. Bude to velmi výjimečný kurz, do nějž jsem vložila své znalosti o vývojové psychologii, neurobiologii, rodinných dynamikách... Vytvořila jsem sadu limbických přepisů a dalších procesů, jejichž cílem je dosytit různé vývojové deficity, přepsat ony staré pocity studu, viny, strachu, hněvu a falešné pýchy a získat sílu a dospělé kompetence pro šťastný život a vztahy. Srdečně Vás na tento kurz zvu. Detailní pozvánku najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/zral%C3%A9-j%C3%A1-zral%C3%BD-vztah-limbick%C3%A9-p%C5%99episy


Hezký den 😊


Iveta


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page