top of page

Hluboce si sebe sama vážím

Mám právo cítit, co cítím.

Mám právo potřebovat, co potřebuji.

Mám právo své záměry a prosby vznášet důstojně, bez shazování se, sebeponižování, chudinkování.

Mám právo být někdy nelogická nebo nekonzistentní – to vše je výrazem protichůdných tendencí ve mně, jejichž rozsah zatím nedohlédnu. Mapka zapojení různých drátků ve mně je předmětem intenzivního zkoumání. :)

Mám právo nesplnit slib, když se vynoří jiná moje akutní potřeba, jejíž intenzita mě smete. Počítám s tím, že můžeš mít emoční odezvu a pocítit úzkost, chaos, zanedbávání a další pocity. Omlouvám se ti, mám tě ráda a jediné, co ti můžu slíbit, je, že se budu dál snažit poznat sebe sama co nejvíc, abych mohla být pro sebe i ostatní předvídatelnější. Do té doby však si plně odpouštím nepředvídatelnost a nabízím ti svou otevřenost.

Mám právo nevědět, proč jsem se zachovala v rozporu se slibem. Mám právo věřit svým pocitům zahlcení, odporu, náhlého výpadku pozornosti nebo paměti.

Oba máme právo nevědět, proč někdy nechceme dělat dobré a užitečné věci.

Mám právo upřednostnit sebe před tebou. Ty máš právo upřednostnit sebe přede mnou.

Všechno, co dělám, ač to někdy může vypadat divně, je výrazem hlubokých potřeb ve mně. Všechno, co děláš, je součtem rovnice potřeb v tobě.

Přijímám vše, co dělám a co děláš. Z krize hledám cestu ven snahou o co největší porozumění. Pokud porozumění zatím není možné, věřím principu, že vše, co dělám i co děláš ty, je (pro naše komplikované psychiky) v dané chvíli nutné.

Všechny události v mém životě, které při pohledu zpět vypadají jako chyby a přešlapy byly stupínky sebepoznání a růstu.

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page