top of page

Jeden z důvodů ovladatelnosti (a zdravé antidóty k němu)

„Potřebuji, aby mě moudřejší/vyrovnanější

člověk korigoval.“ je častý program

Pramení z toho, že se v dětství i dospívání

velmi často ukázalo, že máma či rodiče

mají pravdu

a jeden, druhý, oba či já sám

jsem vyvodil závěr o své

- vrozené, přetrvávající a neukončitelné -

nekompetenci

To, že měli rodiče pravdu

a že ji měli až do dospělosti svého dítěte,

však často souviselo s tím, že

své dítě nedostatečně učili

či mu dokonce nedávali, či nedávali včas,

ani běžné provozní informace

Pokud byl důvodem tohoto zanedbání

jen nedostatek energie či mentálních map rodičů,

máme v sobě potom v dospělosti spíš

jakousi neujasněnost o svých kvalitách

Pokud se však rodiče snažili být nepostradatelní

či z důvodu nízkého sebevědomí vynikat,

neseme si někdy hlubší šrámy a přesvědčení

o své celkové nekompetenci

I jen nevyžádaná

a příliš rychle poskytnutá ochrana,

kdy je dítě jen „zachráněno“, ale nedozví se,

co hrozilo a jaký je mechanismus vlastní ochrany,

je pro rostoucí a dospívající dítě škodlivá

a snižuje jeho sebejistotu

ANTIDÓTY (zdravá přesvědčení):

Odmítám ochranu proti své vůli,

rozhodování o mně za mně

i všechny formy nátlaku, abych udělala,

co "je pro mně dobré".


Nechci „chránit“ ani jako projev tvé lásky.

Musíme najít jiný způsob, jak se milovat.


Chci tvou důvěru a respekt.


Chápu, že se ti nechce zpomalit, vysvětlovat

a raději bys situaci za mě vyřešit šmahem,

tím mi ale nepomůžeš, a ani našemu vztahu.


Zatajování informací či jiné způsoby,

jak se činíš nepostradatelným

mi odebírají kompetence a sebeúctu.


Končím s projevováním své lásky tím, že bych

potvrzovala tvou kompetenci na svůj úkor.


Potřebuji jen přesné informace

a láskyplnou zpětnou vazbu.


S včasnými informacemi, bez tvé netrpělivosti,

klidně a ve svém tempu

jsem dokonale schopná

si vše dobře rozhodnout.


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page