top of page

Konec života na stand-by (anebo Konec hibernování na čekačce)

Možná mám opravdu svým způsobem “pravdu” Možná je moje chování právě v tomhle o něco zralejší než tvoje ALE je moje, ne tvoje ... Nemůžu ti svou konstrukci toho, co je PRO MNĚ správné, tu složitou síť map, motivací, hodnot, která se tvořila mnoho let, vybudovat požadavkem, ať změníš své chování ... Mám dvě možnosti Buď je pro mně tvoje chování tak bolestné, že mě zbavuje síly a kapacity být ve tvé blízkosti úplně anebo v ní být být střízlivě a konstruktivně Pak mi nezbývá, než se ZATÍM alespoň částečně od tebe oddělit, alespoň vnitřně ... Pokud mám kapacity víc, mohu se pokusit o (téměř) nemožné Změnit pyramidu tvé psychiky, zdola Mohu ti být po nějaký čas, který se může protáhnout na léta, v této jedné věci vlídným rodičem, který laskavě zrcadlí, interpretuje a zároveň naslouchá, nabízí alternativy Musím si ale uvědomit, že se snažím o ADOPCI dospělého, který vyrostl v cizí rodině, prošel školou života a podléhal mnoha vlivům, o kterých nic nevím ... To, co vypadá, jako chování namířené proti mně, je ve skutečnosti určeno k uspokojení nějaké jeho potřeby ... Všechny jeho potřeby je nutné akceptovat a hledat nové cesty, jak o nich komunikovat a jak je naplňovat ... Snaha o sbližování potřeb je téměř snahou o vymodelování úplně nového člověka Pokud žijete s člověkem s opačným stylem attachmentu, je zapotřebí masivní rekonstrukce ... A vše začíná projektem VYBUDOVÁNÍ BEZPEČÍ Pokud druhý koncept bezpečí (tedy přijetí druhým i se svými odlišnými potřebami a projevy) ze své původní rodiny nezná, budete se v první fázi věnovat především tomu ... Ale ne jako nezralý rodič, který mlčí a vše akceptuje a vydrží, nýbrž jako rodič zralý, který bez obviňování vysvětluje, jak se kdo cítí, co potřebuje, stanovuje hranice a důsledky činů, nabízí, jak je možné chovat se jinak a proč A samozřejmě, nepotřebuje, aby se druhý (“dítě”) staral o jeho sebeobraz a vratké emoce ... Zároveň je skvělé, pokud se vám podaří uvědomit si, ve které oblasti se zase druhý stará o vás ... Je to dřina, ale nedá se jí vyhnout Každý vztah má své nezralosti a odvíjí se od toho, kolik nezralosti je ve vás samých Je jen na vás, jestli tuto práci odvedete v jednom vztahu anebo postupně v sérii vztahů


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page