top of page

MALÁ RADOST ZE ŽIVOTA (diagnostika a kousek přepisu)

Dospělá žena nemá radost ze života. 70% tématu má na svědomí její Manažer (vědomá strategie přežití) ze 3 let. 30% tvoří dalších šest menších programů ze dvou, sedmi, devíti, dvanácti, sedmnácti a devatenácti let - jsou to odnože onoho tříletého programu, ale s vlastním statusem, musejí se řešit zvlášť.

 

Příčinou potíží této ženy je to, že její maminka byla bez energie a při nedokonalé spolupráci svého dítěte vybuchovala. Začalo to ve dvou letech, kdy se holčička stala velmi aktivní, radostnou. Za rok se ze série šoků a strachů zformoval mentální program.

 

3-LEŤÁČEK: Musím být taková, aby mě měl každý rád. Klidná. Předvídatelná. Pomalá. Kopírující stav energie okolí a jeho přání.

 

Na Hawkinsově škále se u ní tento stav, který kdysi vznikla v zóně Strachu, nyní pohybuje až pod zónou Studu, v Chaosu. Zapomenutý program vytěsněný do podvědomí totiž funguje nenápadně, člověk netuší, proč mu je, jak mu je a neví, co tedy změnit.

 

Žena jde svými dny a životem a podvědomě se u každého radostného pocitu (který má spojený s máminým úlekem, nesouhlasem, výbuchem) zastaví a nepokračuje radostným směrem. Místo toho se podvědomě obrátí k činnostem a prožitkům méně radostným. Pokud se i pro něco hezkého rozhodne a narazí na nesouhlas nebo odpor někoho ve svém okolí, také od svého plánu upouští. Výsledkem je poušť.

 

Když jsem Hawkinsovu škálu pro účely detailnějšího zkoumání attachmentu rozdělila na tři části (vyhýbavou škálu, touživou škálu a autentickou škálu), objevila jsem spoustu zákonitostí. Ženin stav se pohybuje v oblasti Vyhýbavé škály (Vyhýbavý stud = Rezignace). Ve třech letech se tímto předsevzetím v jeho mladinké podobě připravila o radost ze života. Netušila totiž, k čemu vede a v této oblasti zůstala vylekaným snaživým dítětem. Vnější okolnosti jejího života ale dnes nejsou děsivé, a tak se dřívější úzkost proměnila ve stav "tělo bez duše".

 

K jejímu zdravení bych použila koncept IDEÁLNÍ MAMINKY: "Kdybych tehdy byla Tvou ideální maminkou, rozzářila bych se každým Tvým úsměvem, každým Tvým hopsnutím, milovala bych Tvůj zpěv, Tvůj křik, všechny Tvoje zvuky by byly hudba pro moje uši. Milovala bych, když boucháš, když broukáš, když zuříš a bojuješ, když jsi ospalá a nechceš si čistit zuby (aspoň bych si Tě mohla vzít do náruče a něžně Ti čistit zoubky a být s Tebou)..." a tak dále, až by první krunýř povolil.

 

A pak bych se stala její ZRALOU MAMINKOU/TÁTOU (což už je koncept integrující psychiku zbavenou šoku do reálií života): "Kdybych byla tehdy Tvou zralou maminkou, věděla bych, že mám kvůli svému dětství, slabší nervy, malou stresovou kapacitu a málo energie. Přesto bych moc chtěla děťátko, Tebe, a tak bych udělala spoustu opatření. Už před Tvým narozením by se k nám nastěhovala teta a babička a táta by si našetřil tolik peněz, aby s námi mohl být doma a trošku pracovat z domu. Všichni by se o mně dobře starali, abych já se mohla nádherně starat o Tebe. Když by na mně přicházel ten můj stres, semkli bychom se všichni dohromady a hladili se navzájem. Všechno bychom spolu zvládli a čím dál víc žili jen běháním, tancováním, zpíváním, skákáním, radováním, pusinkováním, hraním, cákáním, házením, mazlením, papáním, společným spinkáním, válením, štěstím, mírem, klidem, nádherou hledění do Tvých šťastných, jiskrných očí, Tvými výbojnými nápady, úžasem Tvých činů, různých překvapení, která bychom s Tebou zažívali, naší Hvězdou, naší odvážnou, silnou Ronjou, máminou princeznou a tátovou královnou. Tak hrdí na smělou dívku, která vyrostla z naší divoké holčičky. A na hrdou, silnou, zářivou ženu, ve kterou se proměnila ona dívka. Milujeme Tě, fandíme Ti a zůstáváme navždy v úžasu nad tím, kolik života v Tobě proudí, jak vše kolem Tebe v nádheře ožívá. Děkujeme Ti za tu čest být u toho, být Tvými rodiči."

 

Iveta

 

P.S.

Ráda bych Vás tedy pozvala na své první vysílání Vysokých map lidství, téma zní: LÁSKA - PŘÁTELSTVÍ - SOUCIT. Jde o velmi hluboké pojetí těchto archetypálních témat, které vyrůstá z první vývojové fáze člověka (od početí do sedmi měsíců po početí). Je to období, ve kterém vzniká VĚDOMÍ (v dalších etapách pak vzniká postupně TĚLO, "PSYCHICKÉ SRDCE" atd.).

Vysílání se koná ve čtvrtek 30. května, 12 - 13h online (vstup do Zoomové místnosti od 11:40h, začátek je přesně ve 12h). Cena je 1000 Kč a nahrávka bude k dispozici na Studentském portálu ještě dva roky po vysílání. Obsahem tohoto zážehového imprintu je "super-schopnost" napojit se na nejhlubší složku sebe sama a vnímat toto napojení i mezi sebou a druhými.

Tato nahrávka funguje i sama o sobě, i při zpětném zakoupení. Pokud byste ale chtěli tento "zážeh" dále podpořit, připravila jsem navazující Kvantový sytící workshop "Láska - Přátelství - Soucit" obsahující kromě dalších integrujících přepisů i práci s tělem a city. Sytící workshop proběhne v Černošicích (vedle Prahy) 12. - 14.7. Pátek 18 - 21h. Sobota 10 - 18h. Neděle 10 - 17h. Cena je 6500 Kč. Za malý příplatek je možné si objednat stravu a prosté přespání.

Vaše registrace na Imprintový přepis Vysoké mapy lidství či i na Sytící workshop přijímám tentokrát osobně na ivetahavlova@seznam.cz.

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page