top of page

NEVÍM, DO ČEHO NAPŘÍT SÍLY, CHYBÍ MI JASNOST A VÁŠEŇ

Včera jedna čtenářka zmínila, že toto je její hlavní problém,

stejně jako u žen v jejím rodu

Podle mého názoru je to jev typický pro ženy

po vylétnutí ptáčat z hnízda

Stále ještě jsme post-patriarchální společnost

a zároveň generace, která ještě prošla autoritativní výchovou

Tou, založenou nejen v prchlivosti emočních reakcí, ale i

ve zdravém ráciu, jen poněkud zpožděném, protože výchova

se vždy opožďuje za vývojem a zkrátka až dnes chápeme,

že totalita je pryč a není nejlepší strategií učit mláďata

krčit se před autoritou

Autoritativní výchova učí, jak se stát intuitivním géniem v umění,

jak se co nejlépe PŘIZPŮSOBIT ostatním lidem

Patriarchát učí, jak se co nejlépe PŘIZPŮSOBIT

potřebám muže

(Ovšem, v dnešní době, kdy se synům vzdálili otcové,

můžeme v určitě míře mluvit i o matriarchátu - tedy o

určující roli matek a učitelek na výchovu mužů)

Buď dobrá manželka, dobrá matka

a máš na padesát let vystaráno

Ještě moje kamarádka z vysoké, která pochází z jižní Moravy

ze statku,

doma, spolu s mámou, obsluhovala u stolu tátu a bratra

Moje rodina je původně ze Slovenska a zažívali jsme to podobně

… moje máma, když nebyly peníze, kupovala maso jen pro tátu

Ostrava, kam jsme se přistěhovali, zvláštně syrové místo,

připomínající vesmírnou těžební plošinu outlaws,

jako vystřiženou ze Star Wars,

byla už, přece jen, jiná

I ženy byly vostrý, jako by obraz měkké ženy oddané

svým povinnostem trpitelsky, nebyl pro ně

I přes to všechno,

přes jakékoliv programování, která nám

rod, rodina, město a doba daly,

se lidská psychika a duše stále vyvíjí

Stále se v našem životě střídají etapy

smyslu, stagnace, vyhoření a nového smyslu

Paměť je ale klamná a mám pocit, že je to záměr přírody

Mnoho lidí mi říká například: „Vždycky jsem byla sama.

Vždycky jsem se cítil/a tak a tak.“

Když pak ale provádím nacítění předchozích fází života,

cítím, že se tento pocit v dosavadním životě

už několikrát proměnil… že byly i fáze, kdy daný člověk

opuštěný nebyl, kdy měl energii apod.

A klienti si náhle rozvzpomínají

Je to zkrátka jen dočasné zaměření

na doprožití jednoho z témat psychiky,

než půjde zase dál

Každé vyhoření s sebou přináší

jakési zamlžení mysli, aby mohl přijít restart

...

Po fázi vyhoření nový smysl nepřichází hned

Musíme ho pomalu zkonstruovat ve svém nitru

Skládá se ze všech zkušeností, které jsme učinili

v předchozí fázi vývoje

Na povrchu se zdánlivě nic neděje, ale uvnitř

vše čile pracuje, vyhodnocuje, vymýšlí, zavrhuje

A pak je tu, doslova ze dne na den, překvapivá změna

Podobně jako probíhá zrod, rozvoj a pád civilizací,

ne lineárně, ale z vnějšího pohledu náhle a skokově

Vybírá se z krabiček dosud nezpracovaných traumátek

i z krabiček dospěle prožitých zkušeností

Čím více jsme se vypořádali s obsahem dětských krabiček

(například pocity opuštěnosti, zahlcení a spánkové deprivace

z poporodního pokoje v porodnici,

zhroucenost či černobílá naštvanost dvouleťáčka,

až vojáčkovsky odhodlaný drajv pomáhat mamince,

kterým chce sedmileťáček podvědomě docílit toho,

aby měla máma energii na jeho vnitřní

miminko a dvouleťáčka s jeho traumátky…),

tím větší je pravděpodobnost,

že se v dalším životním období začneme věnovat

radostným dospělým vztahům a kreativitě

Dočištění mnoha z těchto zápisů v psychice

se budeme věnovat v dalším běhu mého

12titýdenního kurzu kvantových přepisů,

tentokrát s názvem VYSOKÁ AUTONOMIE

Spolu s tím bude ale obsahem i vědomé

vytváření nového, dospělého smyslu,

ať už skupinovou prací, tak mým naciťováním

a koučováním k akčním krokům

Žena, která například po vyletění dětí z hnízda

neví, co dál… bude pravděpodobně

vedle zbytku patriarchálního tématu

odžívat kus sedmileťáčka, který je k dispozici mamince

a tedy malé zaměření na sebecit a síť vlastních potřeb

Bude tedy potřebovat vyhradit si čas

na sepsání vlastního životního příběhu, jako by šlo

o cizího člověka, na denní zapisování si pocitů a nápadů,

na přátelské vztahy s lidmi, kteří vůči ní nemají nároky apod.

Jakmile se vymaníme z dětské pozice,

kde stačilo najít si novou maminku (partnerku/partnera),

chodit do školy (práce),

dělat domácí úkoly a zabavit sourozence (dělat, co je třeba a přichází to zvenčí),

začíná piplavá a krásná práce na stvoření svého nového já

Máme k tomu v naší době veškeré podmínky

Zase jednou je tu doba neomezených možností 😊


Iveta


POSVÁTNÁ GEOMETRIE TVOŘENÍ ŽIVOTA

(aneb KURZ VYSOKÉ AUTONOMIE)

12titýdenní živý online kurz

26. září – 12. prosince 2023, 17:30 – 20:30h ZOOM

První setkání je nezávazné a, pokud v kurzu dál nepokračujete, i zdarma.

Prosím o přihlášky skrze přihlašovací formulář. https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz

Pokud se zatím hlásíte jen na první setkání, zaškrtněte příslušné políčko.


OBSAH

Každý utváříme svůj život. Na 100%.

Nikdo na světě není schopen vás učinit šťastnými, naplnit váš život.

A nikdo vám také v ničem nemůže zabránit.

Pokud se vám nelíbí váš život, znamená to, že váš život dosud v nějaké důležité části řídí podvědomí, nad kterým nemáte kontrolu.

Pocity bezmoci, oběti, slabá motivace, apatie, odpor k disciplíně, odkládání, strach se projevit, přetěžování se s malými výsledky, práce pro druhé namísto pro sebe, zaplňování času neradostnými úkoly… jsou zbytky struktur z dětství a otisky z rodu.

Pokud tyto struktury neproměníme, pohybujeme se stále po trajektoriích osudů našich předků.

Tyto struktury není snadné změnit (někdy ani zahlédnout), jsou do nás vryty.

Žena si například ani nevšimne, že cestou k odpočinku na zahradu třikrát změní směr a nutkavě zalije kytky, vrátí se zapnout myčku a donese jablko dítěti… Muž chce na tabletu naplánovat pár důležitých věcí, ale nakonec si netroufne a dělá celé odpoledne společnost partnerce…. Žena se chce věnovat psaní, malování, jinému kreativnímu projektu, ale místo toho jde žehlit, udělá si kafe, dívá se na televizi… Muž chce jít na kolo, ale pak na to „zapomene“ a jede s ženou nakoupit… Žena se chce věnovat dětem, ale místo toho dodělává věci do práce.

V tomto kurzu kvantových přepisů se zaměřím na oblast „vysoké autonomie“. Věřím, že jako vždy se na kurzu sejdou účastníci, kteří jsou na kurz připraveni a budeme se věnovat tématům seberealizace a její posunutí na vyšší úroveň, svoboda ve vztahu, ovládnutí času, plynutí mezi denními bloky programu bez zarážek v pocitu viny či strachu, vytváření sítě širší rodiny/přátel/komunity, udržování zacílení a inspirace apod. Pokud byste ale cítili potřebu, je možné dokoupit si nahrávky z již proběhlých kurzů, které se věnují přepisům symbiotických/závislostních struktur v nás.


ORGANIZACE SETKÁNÍ:

1) Brainstorming ve sdílecích skupinkách

2) Kvantový přepis

3) Pauza na občerstvení (25 minut)

4) Blok otázek a odpovědí a naciťování akčních kroků k podpoření rodící se autonomní struktury


PRÁCE S NAHRÁVKAMI:

Kurz je nahráván a nahrávky jsou k dispozici na studentském portálu. Nahrávku je potřeba si pustit několikrát, aby byl využit její plný potenciál. Přepisy budují nová nervová spojení i kusy nové neuronální sítě (a tudíž nový životní pocit, nová přesvědčení a sílu). Kromě celkové video nahrávky vyrábí náš tým i audio nahrávky ve formátu MP3, zvlášť pro každý přepis. Můžete si je tedy pouštět i při cestě do práce či při vaření.

Cena je 15 300Kč a je možné ji zaplatit i ve dvou či třech splátkách. Je k dispozici i 8 míst pro lidi, kteří by se chtěli kurzu účastnit naživo každé úterý u mně v jurtě v Černošicích. Půjde o online kurz, budu tedy z jurty vysílat, ale pokud by někomu dávalo smysl být u toho přítomen, je to možné.


Na kurz či nezávazné první setkání se můžete přihlásit v tomto formuláři: https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz

Před kurzem Vám pošleme odkaz na kurzovní místnost na ZOOM. Pokud nemáte aplikaci ZOOM v počítači staženou, je velmi snadno a zdarma dostupná ke stažení na internetu.

Zároveň opět, pokud byste znali někoho, kdo by kurz potřeboval a je v obtížné životní situaci, nabízím 3 místa zdarma.

Případné dotazy poprosím na ivetahavlova@seznam.cz

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page