top of page

PRVNÍ ESENCE LIDSTVÍ

Měkký bod spojení

(První vjemy a potřeba dítěte od početí do přibližně 7 měsíců v děloze)


 Poezie se svou neuchopitelnou magií odedávna působila na nejhlubší vrstvy člověka. Silněji, než to dokážou slova racionální logiky. Nechte tato slova, nacítěná z archetypu vývojové psychologie dítěte, působit na své podvědomí a duši. První vjemy embrya a plodu jsou jakýmisi základními mapami lidství, základními stavebními kameny naší osobnosti a dalšího života.


Povstávám z hlubin černého jasmínu,

z víření dvou lidských srdcí,

jaderné fúze zrychlení krve

Obklopen záměrem a úsměvy předků,

plynu vstříc životu

skrz Měkký bod spojení

 

Pozvání

 

Má mateřská hlubina, rudá jako poušť,

tekutá jak fáze měsíčního cyklu

Tě touží obklopit a nést v beztíži

Tvých vznešených a nadýchaných snů

Drž se, mé sladké dítě, jsi vítán

 

Přijetí pozvání

 

Už znám rozdíl mezi větrnou neukotveností

předsálí života

a zrozením důvěry, že mě stále cosi,

co není okem vidět

životem nese a drží

Tak pevně, měkce a zároveň spolehlivě,

jako bych já sám jen svým dechem a chutí žít

poháněl to úžasné plavidlo, na kterém

jsem kdysi připlul

do Vaší náruče

 

 

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page