top of page

Reakce na slovní agresi

(pokud zatím nemám vybudovánu sílu a psychickou odolnost)


V kontaktu s tvou agresí je mým cílem zůstat v klidu, ve svém středu, nereagovat ze své dětské části.


Ujistím tě, že chápu, že tohle je tvůj projev a zároveň ti řeknu, že se o sebe potřebuji v takových chvílích postarat, protože s takovým typem projevu nedokážu být. Možná půjdu vedle do místnosti, možná ven. Prozatím tě ujistím, že se vrátím, že náš vztah trvá. Možná se budou mé pobyty venku prodlužovat. Možná nakonec zjistím, že potřebuji být dál trvale. To si testuji, krok po kroku.


Vždy se o sebe takto postarám, takže nakonec jsem s tebou jen v okamžicích, kdy jsi klidný.


Obklopím se přáteli a dalšími nápomocnými lidmi.


Možná se oddálíme, třeba i rozejdeme, ale možná ti tím dám naopak příležitost uvědomit si, že agrese je v tobě bez ohledu na mou přítomnost, mou osobu. Umožním ti zaměřit se na pravé důvody tvých pocitů.


Zároveň tě vždy ubezpečím, že chápu, že tvé nastavení potřebuje tento styl projevu. Máš na něj právo, právo vyhovět své potřebě. Já mám stejné právo vyhovět té své. Tento respekt k odlišnému projevu druhého a zároveň ke svým potřebám, nás nakonec buď od sebe odvede anebo se stane impulzem ke změně. To vše bez jakéhokoliv obviňování.


Jsem plně zodpovědná za svou emoční regulaci i za výběr lidí, se kterými jsem se rozhodla být ve vztahu. Pokud nemám dost kapacity cítit se při výronech agrese (ve skutečnosti jsou to výrony bezmoci) bezpečně, umím být alespoň vynalézavá a otevřená, pokud jde o způsoby, jak se emočně regulovat. A v jakémkoliv okamžiku mám možnost posoudit, jestli je reálné, že se situace vyvine k lepšímu anebo že v takovém prostředí nechci žít a odejdu.


Zároveň připouštím, že mé vnímání tvého chování (jako agrese) může být přehnané a ovlivněné mou přecitlivělostí, mými programy z dětství. Přesto se svým vnímáním musím řídit. Chci a budu věrná svému životu.


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page