top of page

Seznam vnějších i vnitřních úspěchů za uplynulý rok

Sepisujete si seznam toho, co se vám za rok povedlo? A kterým úspěchům věnujete pozornost? Zaměřujete se jen na hmotné, vnější záležitosti anebo si ceníte i svých vnitřních posunů? Co jsem zatím slyšela ze svého okolí. (Píšu v mužském rodě, ale jde o muže i ženy.)


Letos jsem:

- se začal víc přátelit se sousedy, jsme jako velká rodina

- objevil hory, chůzi, vzduch, volnost

- dotáhl rozvod

- otevřel se rodičům

- konečně se pořádně rozčílil

- přestal se tolik rozčilovat a začal víc vnímat kontext situací

- posílil ve vztahu

- cestoval na vlastní pěst s dětmi

- osvojil si online platformy

- posílil svou schopnost důvěřovat a otevřel se spolupráci

- víc obydlel svůj prostor ve společném domě s partnerem

- dobudoval zahradu

- obnovil přátelství z mládí

- ukončil vztahy, které mi nedělaly radost

- odpustil si za různá „selhání“

- uvěřil v laskavost

- začal cítit víc hezkých pocitů k bratrovi/sestře

- vědomě opustil některé staré, škodlivé kompenzace a začal hledat pozitivnější uklidňovadla

- stal se v komunikaci otevřenější a přímočařejší

- objevil starý vzdor k rodičům jako příčinu toho, proč mi drhne komunikace a spolupráce s partnerem

- částečně přestal lpět na touze po ideálu (a odporu k realitě) a začal hledat nové cesty

- přestal se bát v noci venku

- přežil své závislosti a pochopil je

- vystoupil ze své hlavy a začal myšlenky víc realizovat

- pochopil, že potřebuju lidi víc, než jsem si myslel a přestal jsem se tolik oddělovat

- přijal, že všechno má svůj čas a přestal na sebe tlačit


Moc doporučuji si své posuny sepsat. Zjistíte, jak moc se toho každý rok stane. I kdyby to měly být „jen“ věci typu: Na začátku roku jsem ještě nevěděl…, teď už vím. Na začátku roku jsem se ještě bál, že… teď už vím, že ty obavy byly zbytečné, že takové věci zvládnu… A doporučuji udělat ještě jeden krok a dál a říct si: Kam mě tento posun vede? Co mi umožňuje? Tato inventura vám bude po celý další rok sloužit jako zdroj inspirace a motivace.


Hezký den


Iveta

www.ivetahavlova.cz


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page